Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Rozwiązywania zadań o skracaniu i rozszerzaniu ułamków uczyliśmy się w klasie czwartej. Teraz przypominamy najważniejsze umiejętności.

Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach lub mianownikach

Ułamki zwykłe, podobnie jak wszystkie inne liczby, można ze sobą porównywać. Jeżeli ułamki, które chcemy porównać, możemy tak skrócić lub rozszerzyć, że w obu przypadkach otrzymamy ten sam ułamek, to porównywane ułamki są równe. Na przykład:
915=2135, ponieważ 915=35 oraz 2135=35

R3UkGnoMP0NRy1
Animacja
Ważne!

Jeżeli dwa ułamki mają równe liczniki, to większy z nich jest ten, który ma mniejszy mianownik.
Na przykład 514>521.
Ułamki te mają równe liczniki. Mianownik 14 jest mniejszy niż mianownik 21, a więc ułamek 514 jest większy niż 521.

classicmobile
Ćwiczenie 1

Zaznacz, które pary ułamków są równe.

R1MyZKGEvZK9B
static
A
Ćwiczenie 2
RWfznNwf7FodG1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3
RuDH9yfoukDwU1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
i9rgiPBCDb_d5e200
B
Ćwiczenie 4

Który ułamek jest dalej od liczby 1 na osi liczbowej: 38 czy 39?

R5fwZxWVyfp0B1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Jeżeli dwa ułamki mają równe mianowniki, to większym z nich jest ten, który ma większy licznik. Na przykład

723>523.

Ułamki te mają równe mianowniki. Licznik 7 jest większy niż licznik 5, a więc ułamek 723 jest większy niż 523.

A
Ćwiczenie 5
R1UaM4rmVA3MU1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 6

Janek i Paweł dostali od rodziców po tyle samo pieniędzy na swoje wydatki. Janek wydał 59 otrzymanej kwoty, a Paweł tyle, że zostało mu 59 pieniędzy otrzymanych od rodziców.

  1. Który z chłopców wydał więcej pieniędzy?

  2. Któremu z chłopców zostało więcej pieniędzy? Jankowi czy Pawłowi?

A
Ćwiczenie 7
RQ6f9iiK7eisQ1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 8

Janek, Bolek i Tolek mieli po tyle samo ołówków z gumką. Janek oddał koleżankom 29 swoich ołówków, Bolek 39 swoich, a Tolek 25 swoich.
Wskaż zdania prawdziwe.

R1Rd4PyEDSJde
i9rgiPBCDb_d5e334

Porównywanie ułamków o różnych licznikach i mianownikach

A
Ćwiczenie 9

Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika, a następnie porównaj je.

  1. 35,23

  2. 78,56

  3. 56,89

A
Ćwiczenie 10

Sprowadź ułamki do wspólnego licznika, a następnie porównaj je.

  1. 35,23

  2. 78,56

  3. 89,56

A
Ćwiczenie 11
R1H5rE0qhKdLU1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 12
RtcZv9HQiov801
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 13

Tosia, Zosia i Marysia czytały „Anię z Zielonego Wzgórza”. Tosia przeczytała 1118 tej książki, Zosia przeczytała tyle, że została jej jeszcze 13. Marysia przeczytała 56 tej książki. Wskaż zdania prawdziwe.

RGHmfrPse8ZKs
A
Ćwiczenie 14
RFqGzFFkhl9hY1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 15

Pola zamalowane jednym kolorem zajmują razem pewną część poziomego pasa, którą można opisać za pomocą ułamka. Jaka część jednego pasa byłaby zamalowana na pomarańczowo, gdyby wszystkie pomarańczowe części umieścić w tym pasie? I podobnie – jaka część byłaby zamalowana na zielono? Która z tych części byłaby większa?

RFTzAjk618Dld1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.