Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Rozwiązywania zadań o skracaniu i rozszerzaniu ułamków uczyliśmy się w klasie czwartej. Teraz przypominamy najważniejsze umiejętności.

iwcoQPn0BM_d5e85

Rozszerzanie ułamków

RlziqaOODsfii1
Animacja
A
Ćwiczenie 1
R1OEfDutRLb031
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Uzupełnij liczniki i mianowniki

  1. 14=2=16

  2. 38=6=32

  3. 78=14=32

  4. 4=8=16=2432

A
Ćwiczenie 3
R5aVv4x3oMsy31
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iwcoQPn0BM_d5e170
A
Ćwiczenie 4
R1YziRHHOa3Q61
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Rozszerzanie ułamków polega na mnożeniu licznika i mianownika przez tę samą liczbę, różną od zera. Na przykład:

RTZwR5feQopqK1
Animacja

Ułamek 59 rozszerzyliśmy najpierw przez 4, a potem przez 8.

A
Ćwiczenie 5

Uzupełnij, wpisując odpowiednie liczby.

RqGCftJdJQN9a1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

b)

RjwiBvTwFy7P31
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 6

Ułamki: 17, 38, 79, 811 rozszerz przez 5.

A
Ćwiczenie 7

Ułamki: 15, 27, 711 , 1013 rozszerz przez 3.

A
Ćwiczenie 8
Rt51uyVyFhWvp1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iwcoQPn0BM_d5e368
A
Ćwiczenie 9
RSoaUqinf96nj1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Skracanie ułamków

Ważne!

Skracanie ułamków polega na dzieleniu licznika i mianownika przez tę samą liczbę różną od zera.
Na przykład:

RURFaJ5CEU8IY1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Ułamek 1624 skróciliśmy najpierw przez 4, a potem przez 8.

A
Ćwiczenie 10

Skróć podane ułamki

  1. przez 3
    330, 1827, 3621 , 3045

  2. przez 4
    816,2428,3236,1644

A
Ćwiczenie 11
R1PPT2bnV77cv1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Ułamek, którego nie można skrócić, nazywamy ułamkiem nieskracalnym.