Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
classicmobile
Ćwiczenie 1

Ile spośród trzech danych wyrażeń arytmetycznych ma wartość 7?

1. 12  10 : 2 2. 4 + 10 : 2 3. 6 : 2 + 4 

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

R80JvhqYbl3yM
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Jeżeli liczbę 37 w wyrażeniu 59+ 37 zastąpimy liczbą 17, to wartość tego wyrażenia

RyjwXbbwPDLUg
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Aby otrzymać liczbę 0,25 trzeba podnieść do kwadratu liczbę:

R1ak2yOYGbRsG
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Najwyższa temperatura w pewnej miejscowości wynosiła 34°C, a najniższa -25°C.
Różnica między najwyższą a najniższą temperaturą w tej miejscowości wynosiła:

R1Bq8d2yCh2fL
static
B
Ćwiczenie 5
RPfufYv3UeuAI1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 6

O której z podanych godzin wskazówki zegara ustawiają się pod kątem 180°C?

1. 12:30 2. 18:00 3. 15:45 4. 21:15

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

RJpqVW3YAZx6v
static
i7ZtqGTtVH_d5e368
B
Ćwiczenie 7
RRjRLUaKtB4YP1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Bryłę przedstawioną na rysunku sklejono z prostopadłościanu i sześcianu.

R1aDHaldjkSqN1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 8

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1QHrhKposl5p
static
B
Ćwiczenie 9
R1GL4n2MiZIY41
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 10

Prostokątna działka narysowana w skali 1 : 2500 ma wymiary 8 cm10 cm. Jakie wymiary będzie miała ta działka na planie w skali 1 : 5000?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

RLA1DCOnY9lnX
static
A
Ćwiczenie 11

W tabeli zamieszczono liczby szkół podstawowych w Polsce i liczby uczących się w nich uczniów w wybranych latach.

Zadanie 45.12

Rok szkolny

2001/2002
2005/2006
2011/2012

Liczba szkół podstawowych

16766
14572
13772

Liczba ucznióww tysiącach

3220,6
2602,0
2187,2

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, 2012
Wykorzystaj informacje podane w tabeli i odpowiedz na pytania.

  1. O ile mniej szkół podstawowych było w Polsce w roku szkolnym 2011/2012 niż w roku szkolnym 2001/2002?

  2. O ilu uczniów więcej uczyło się w polskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2001/2002 niż w roku szkolnym 2005/2006? Podaj wynik zaokrąglony do tysięcy.

B
Ćwiczenie 12

Bożena, Halina i Justyna podliczyły, ile mają pieniędzy w swoich portmonetkach. Okazało się, że mają razem 700 zł. Bożena ma 25% tej kwoty, a Halina 35%. Ile pieniędzy ma Justyna?

C
Ćwiczenie 13

Pierwszego dnia Barnaba przeczytał 34 książki. W drugim dniu przeczytał 34 pozostałej liczby stron. Trzeciego dnia skończył lekturę, czytając ostatnie 16 stron. Oblicz, ile stron liczyła książka Barnaby.