Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
classicmobile
Ćwiczenie 1

Na osi liczbowej zaznaczono punkty P, R, ST, jak na poniższym rysunku.

R8AELR7FTgWjt1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RUv2O8UJsj6ku
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Dokończ poniższe zdanie.
Liczba 4500 jest zaokrągleniem do pełnych setek liczby

RcgEu9IvqkMLg
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Podziel liczbę 4908 przez 12 i do otrzymanego wyniku dodaj 9581. Jaką liczbę otrzymasz?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

RDRWlzFtWEoct
static
A
Ćwiczenie 4
R105ED9Qg9BGL1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 5

Ponumerowano cztery działania na liczbach 10 i -2, jak poniżej i obliczono ich wyniki

1. 10 · (-2) 2. -10 : 2 3. -10 + 2 4. -10  2

Rozstrzygnij, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.

R10r75EBNKbgl
static
iNC8nTQP0V_d5e290
classicmobile
Ćwiczenie 6

Każdy z czterech uczniów szukał rozwinięcia dziesiętnego ułamka 411, a następnie zaokrąglał je do części dziesiątych. Spójrz na zapisy tych uczniów.

- Klaudia411=0,36360,3 - Amelia411=0,36660,4 - Krystian411=0,30630,3 - Michał411=0,36360,4

Która osoba wykonała zadanie niepoprawnie?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

RwSMZzDlUQ5wb
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Mama kupiła: 34 kg jabłek, 25 kg czereśni, 0,35 kg malin i 0,7 kg porzeczek. Które owoce ważyły najwięcej, a które najmniej?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Rg82fYteOavXV
static
A
Ćwiczenie 8
R1bVSKgcQBzCG1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 9

Tabela przedstawia cennik biletów na basenie, na który uczęszcza Zosia.

Zadanie 45.9

Nazwa biletu

Cena

Bilet jednorazowy / Normalny 60 min

12 zł

Bilet jednorazowy / Ulgowy 60 min

10 zł

Bilet jednorazowy / Normalny 120 min

24 zł

Bilet jednorazowy / Ulgowy 120 min

20 zł

Bilet weekendowy / Normalny 60 min

13 zł

Bilet weekendowy / Ulgowy 60 min

11 zł

Bilet weekendowy / Normalny 120 min

24 zł

Bilet weekendowy / Ulgowy 120 min

20 zł

Dopłata po przekroczeniu czasu (za każdą minutę)

0,22 zł

Zosia poszła na basen w sobotę i kupiła 60-minutowy bilet ulgowy. Przy wyjściu okazało się, że Zosia przekroczyła czas o kilka minut.
Jeżeli oznaczymy przez kwotę, jaką Zosia zapłaciła za korzystania z basenu w tym dniu, a przez p  liczbę minut, o jaką Zosia przekroczyła czas, to który z wzorów przedstawia zapłaconą przez Zosię kwotę?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

RHVBA7dUWHzJW
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Sprawdź na rysunku, w jakiej odległości od prostych ab jest położony punkt P.

R1dUKdZPScR791
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Suma odległości punktu P od prostych ab jest równa:

R1VGM9dihdFGt
static
iNC8nTQP0V_d5e548
A
Ćwiczenie 11
RttKdOqIQWOHh1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 12

Który rysunek nie przedstawia siatki ostrosłupa?
Wskaż poprawną odpowiedź.

R1CwqJD2ZUdkR1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R2Ckb2i5MhxgC
static
B
Ćwiczenie 13

Rozwiąż równanie 8 25 = 19.

B
Ćwiczenie 14

Babcia ugotowała dżem w dwóch garnkach. W jednym garnku jest 5,6 litra dżemu, a w drugim 7 litrów. Babcia przelewa dżem do słoików. Wykorzystała już 12 słoików o pojemności 750 mililitrów, zostały jej tylko mniejsze słoiki o pojemności 0,45 litra. Oblicz, ile mniejszych słoików zapełni babcia dżemem.

C
Ćwiczenie 15

Szymek i Bartek pojechali do szkoły rowerami. Szymek odległość 3 km przejechał w czasie 15 minut. Bartek jechał z dwukrotnie większą prędkością niż Szymek i przyjechał do szkoły w 10 minut. Oblicz, ile kilometrów jest z domu Bartka do szkoły.