Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją, a następnie wykonaj polecenia.

RqaGbqi7jbO8g1
Prezntacja.
Polecenie 2

Na podstawie tekstów źródłowych zamieszczonych w prezentacji wskaż główne punkty sporne w konflikcie między cesarstwem a papiestwem.

R1BHnUwRiWu2b
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Odwołując się do konkretnych fragmentów źródłowych, określ, jakie były powody przeprowadzenia gruntownych reform w Kościele katolickim przez papieża Grzegorza VII.

RYv9KCHcWB7s1
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).