Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, a następnie wykonaj kolejne polecenia i ćwiczenia.

R1UmJ4bxHYJZg
Film opowiadający o Kościele od dziesiątego do trzynastego wieku.
Polecenie 2

Wyjaśnij, jaki był związek między pełnieniem przez duchownych funkcji państwowych a postulatem uwolnienia Kościoła spod władzy świeckiej.

Ryeipaho84Dfw
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz, w jaki sposób środowiska kluniackie a w jaki sposób gregoriańskie podchodziły do kwestii oddzielenia sfery sacrum od profanum.

RoC7qeN6Wy7iX
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 1
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie wykonaj polecenie.
RLMZYHSSJakJc
Źródło: Tomasz Fedor, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.5.
Rf5N4aTKVg9cp
Zamieszczona wyżej ilustracja przedstawia fragment Drzwi Gnieźnieńskich z XII w. Określ, jaka czynność została na nich wyobrażona, a następnie rozstrzygnij, czy przedstawione wydarzenie miało miejsce przed reformą gregoriańską, czy po niej. Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie wykonaj polecenie.
R17iQSj3XsXHu
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RSJke7Xrw624y
Powyższy średniowieczny fresk z 1274 r. przedstawia papieża Sylwestra I oraz cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego. Określ, czyją perspektywę w walce o supremację nad światem chrześcijańskim reprezentuje dzieło – papieską czy cesarską – oraz czy wiernie oddaje ono realia późnej starożytności. Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).