Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną. Wskaż wszystkie cechy psychologizmu,  które w niej wymieniono i krótko wyjaśnij, jak je rozumiesz.

R2zc4OP4aCpoM
(Uzupełnij).
RFQxFDjehnC7a1
Prezentacja.
RvtsusDYbhmJG
Ćwiczenie 1
Uporządkuj zdobytą wiedzę. Przyporządkuj autorów do ich dzieł. Gabriela Nałkowska Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 grupy 2, 2. Hrabia Emil, 3. element 2 grupy 2, 4. Niecierpliwi, 5. element 1 grupy 2, 6. Granica, 7. Romans Teresy Hennert grupa 2 Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 grupy 2, 2. Hrabia Emil, 3. element 2 grupy 2, 4. Niecierpliwi, 5. element 1 grupy 2, 6. Granica, 7. Romans Teresy Hennert
R1NAaYUPzuaOJ
Ćwiczenie 2
Wskaż wzorzec powieściowy, dla większości omówionych w multimedium utworów polskich. Możliwe odpowiedzi: 1. W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź B
Polecenie 2

Na przykładzie przedstawionych w multimedium utworów wyjaśnij, na czym polega metaforyczny związek między fizyczną kondycją człowieka a jego stanem psychicznym.

R1AuJbZtRYXMv
(Uzupełnij).