Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższą prezentacją a następnie wykonaj kolejne polecenia.

Nieudane powstanie

R17LklvG6Q5BT1
Prezentacja.
Polecenie 2

Określ stopień pokrewieństwa pomiędzy:

Maksymilianem II a Ferdynandem II

Maciejem a Rudolfem II 

Ferdynandem II a Maciejem

RyxynYRGBcpD2
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wskaż fakty historyczne, które przyczyniły się do wybuchu powstania w Czechach.

R14limCio35W5
Możliwe odpowiedzi: 1. Wybór Ferdynanda II na króla Czech, 2. Ograniczanie praw protestantom czeskim., 3. Wydanie listu majestatycznego przez Rudolfa II., 4. Koronacja cesarska Macieja
Polecenie 4

Wyobraź sobie, że powstańcy czescy wygrali w bitwie pod Białą Górą. Jak wtedy mogłaby się potoczyć historia Czech? Zaproponuj swoją wersję wydarzeń.

Rz6p5GycpFDt9
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).