Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją i wykonaj ćwiczenia.

Działalność państwa jako najważniejszego podmiotu chroniącego rodzinę – na przykładzie opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat

RF94d1koQiORc1
Prezentacja multimedialna.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RLYK7kXgn5rsG
Przeanalizuj, jakie podmioty mogą się ubiegać o wsparcie z programu MALUCH+ i jaką formę ono przybiera. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RY9JrkTGwVTmx
Wyjaśnij, na czym polega ochronna rola państwa w stosunku do rodziny przejawiająca się w realizacji programu MALUCH+. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R99Um6oNotnGO
Wskaż instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. (Uzupełnij).