Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z opisem prezentacji multimedialnej. Przygotuj pięciominutową wypowiedź na temat roli polityki kulturalnej w dobie globalizacji.
Zapoznaj się z opisem prezentacji multimedialnej. Przygotuj pięciominutową wypowiedź na temat roli polityki kulturalnej w dobie globalizacji.

Polityka kulturalna w dobie globalizacji

RMkTQmaM5JsvG
Prezentacja ukazująca politykę kulturalną w dobie globalizacji.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.