Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją i wykonaj ćwiczenie.

Koncepcje roli państwa jako instytucji w dzisiejszym świecie

RGOQWaXW7cNCo1
Pionowa oś czasu.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RFGNYBivHeQvO
Podaj, który z opisanych modeli koncepcji roli państwa, twoim zdaniem, jest najbliższy Polsce. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).