Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją, a następnie poszukaj w internecie informacji na temat przykładów realizacji praw mniejszości narodowych w Polsce. Przygotuj trzyminutową wypowiedź na ten temat.

Mniejszości narodowe w Polsce

RbZHKrffF8NSW1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1CWoG1kJzdzN
Twoja wypowiedź: (Uzupełnij).
Ćwiczenie 1
RRqTjJaH29Xli
Przedstaw trzy najważniejsze powody, które wpływają na to, że czujesz się członkiem danego narodu. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida