Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną i scharakteryzuj twórczość słynnej trójki klasyków wiedeńskich.

R1ckwFsF6JYxx
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyjaśnij, w jakich aspektach muzycznego stylu Mozarta przejawiały się tendencje klasycyzmu.

R1Lsh18SVKUtG
(Uzupełnij).
R1JixdRH7ilNc1
Wysłuchaj nagrań słówek w słowniczku i naucz się ich prawidłowej wymowy.