Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1PQ5sT5kf1iA1
Ćwiczenie 1
Spośród poniższych cech wybierz te, które charakteryzują styl galant. Możliwe odpowiedzi: 1. elegancja, 2. polifoniczność, 3. skomplikowana forma, 4. przyjemność w odbiorze, 5. lekkość brzmienia
RI5PsjuaIKK461
Ćwiczenie 2
Symfonia klasyczna to: Możliwe odpowiedzi: 1. utwór na jeden instrument i partię wokalną solo, 2. utwór składający się z czterech części napisany na orkiestrę, 3. krótki miniaturowy utwór przeznaczony do celów dydaktycznych, 4. forma wokalna lub wokalno-instrumentalna muzyki liturgicznej, 5. sceniczne dzieło wokalno-instrumentalne, w którym muzyka łączy się z akcją dramatyczną
RHPZpDFQerz1G11
Ćwiczenie 3
Uzupełnij definicję klasycyzmu. Klasycyzm to okres w rozwoju muzyki pomiędzy 1. sonata, 2. XVIII, 3. homofoniczną, 4. umiarem, 5. chorał gregoriański, 6. renesansem, 7. polifoniczną, 8. XIX, 9. barokiem, 10. romantyzmem, 11. galantem, 12. bogactwem a romantyzmem. Pojawił się w drugiej połowie 1. sonata, 2. XVIII, 3. homofoniczną, 4. umiarem, 5. chorał gregoriański, 6. renesansem, 7. polifoniczną, 8. XIX, 9. barokiem, 10. romantyzmem, 11. galantem, 12. bogactwem wieku. Początek epoki klasycyzmu wyznaczył styl muzyczny nazywany 1. sonata, 2. XVIII, 3. homofoniczną, 4. umiarem, 5. chorał gregoriański, 6. renesansem, 7. polifoniczną, 8. XIX, 9. barokiem, 10. romantyzmem, 11. galantem, 12. bogactwem. Muzyka tego okresu charakteryzowała się harmonią, przejrzystością i 1. sonata, 2. XVIII, 3. homofoniczną, 4. umiarem, 5. chorał gregoriański, 6. renesansem, 7. polifoniczną, 8. XIX, 9. barokiem, 10. romantyzmem, 11. galantem, 12. bogactwem, równowagą między treścią a formą. Kompozytorzy preferowali znacznie bardziej klarowną pod względem strukturalnym muzykę 1. sonata, 2. XVIII, 3. homofoniczną, 4. umiarem, 5. chorał gregoriański, 6. renesansem, 7. polifoniczną, 8. XIX, 9. barokiem, 10. romantyzmem, 11. galantem, 12. bogactwem. Najczęściej używane przez nich formy to rondo, wariacje i 1. sonata, 2. XVIII, 3. homofoniczną, 4. umiarem, 5. chorał gregoriański, 6. renesansem, 7. polifoniczną, 8. XIX, 9. barokiem, 10. romantyzmem, 11. galantem, 12. bogactwem.
11
Ćwiczenie 4

Sformułuj kilkuzdaniową definicję opery.

R1asEsbLvXWYN
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Czy znasz jakiś utwór współczesnej popkultury, który nawiązuje lub wykorzystuje muzykę klasyków wiedeńskich? Wymień przynajmniej dwa.

R1dniSQsknsxc
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Na podstawie historii powstania opery Wesele Figara opisz związek literatury z muzyką klasycyzmu.

Ry7Yx5YkedBVh
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Akcentując wpływ literatury na muzykę klasycyzmu, opisz pochodzenie hymnu Unii Europejskiej.

R1TgXOTQoktOm
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, dlaczego twórczość Beethovena stanowiła zapowiedź romantyzmu.

R1KHNq9FtnNpb
(Uzupełnij).