Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Narodowa mitologia w dramatach Stanisława Wyspiańskiego

Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją i wynotuj mity narodowe, do których Stanisław Wyspiański nawiązywał w swoich dziełach dramaturgicznych.

RweDaPUM9syGg
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyjaśnij, na czym polegało literackie opracowanie mitu narodowego w wybranym dramacie Wyspiańskiego.

RjjMH1vxCXpOz
(Uzupełnij).
RMWncJULj4PKv1
Prezentacja.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida