Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RN1erjroNe7yZ1
Ćwiczenie 1
Zaznacz tytuły dramatów, w których Wyspiański przedstawił współczesne mu polskie społeczeństwo. Możliwe odpowiedzi: 1. Akropolis, 2. Wyzwolenie, 3. Noc listopadowa, 4. Legenda, 5. Wesele
1
RsbV66MAYC58z11
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Ćwiczenie 2
RSF9Vn6eWWkuv
(Uzupełnij).
R107tHsBbLYRK11
Ćwiczenie 3
Rozstrzygnij, które spośród podanych zdań są prawdziwe, a które fałszywe. Wyspiańskiego okrzyknięto nowym wieszczem narodowym dopiero po wystawieniu Wesela w 1901 roku. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dramat Wyzwolenie jest wyrazem hołdu dla poezji romantycznej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wyspiański odwoływał się w dramatach zarówno do legend, jak i do faktów historycznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Akcja Nocy listopadowej została oparta w całości na rzeczywistych wydarzeniach. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 4

Wymień przynajmniej trzy nawiązania do dramatu romantycznego obecne w Weselu Stanisława Wyspiańskiego.

RcUauu2zeG8Xt
(Uzupełnij).

Tekst do ćwiczeń 5 i 6

Stanisław Wyspiański Wyzwolenie

Akt I, scena 4

KAZNODZIEJA
Do góry bracia, do góry,
gdzie orzeł, ptak białopióry
roztoczy nad nasze głowy
osłonę skrzydeł.
Do góry bracia, do lotu,
do wyżyn, uniesień ducha,
pod gwiazdy, duchem wzwyż.
Patrzajcie, oto krzyż!
Bóg moich wywodów słucha.
Do góry, bracia, do góry.
Zapominajcie doli,
ściganej marą straszydeł.
Do góry, bracia, do góry,
gdzie orzeł ptak białopióry,
wolen krat, więzów, sideł,
roztoczy na nasze głowy
osłonę szeroką skrzydeł.
Za chmury, bracia, do lotu,
do wyżyn, gdzie Bóg wszechwłady,
czoła podnieście i szpady
w przysiędze za Miłość wieczną,
za wierność niebieskiej nagrody,
którą weźmiecie z zagłady
zła i niewoli, i nędzy,
w ciał wielkim zniszczeniu i skrusze,
ratując dusze, dźwigając dusze,
do góry, bracia, do góry,
gdzie orzeł ptak białopióry
Polskę na skrzydłach ponosi.

CHÓR
Polskę Bóg przez ciebie głosi!

KAZNODZIEJA
Bóg Polskę we mnie głosi!!!

CHÓR
Do góry myślą, do góry,
gdzie orzeł ptak białopióry!

1 Źródło: Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie.
21
Ćwiczenie 5

Jakie idee głosi Kaznodzieja w powyższej scenie Wyzwolenia? Sformułuj wypowiedź pisemną na 100 słów.

RtjJD7qHp25UD
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Porównaj przywołaną scenę z WyzwoleniaWidzeniem Księdza Piotra z III części Dziadów Adama Mickiewicza. Sformułuj wypowiedź pisemną na 150 słów.

RLku51ULWN3sZ
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

W czym, na gruncie poetyki i treści, Wesele Wyspiańskiego różniło się od dramatów romantycznych? Sformułuj wypowiedź pisemną.

R1ImsykGQtDfX
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Spośród czterech wieszczów narodowych wskaż tego, którego twórczość najbardziej przypomina twoim zdaniem dramaturgię Wyspiańskiego. Uzasadnij swój wybór w wypowiedzi pisemnej.

RBUFUJNBdEu1l
(Uzupełnij).
Praca domowa

Zastanów się, czy Stanisława Wyspiańskiego można nazwać wieszczem narodowym. Wypisz argumenty i kontrargumenty, a następnie skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych uczniów z klasy.