Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną. Oceń znaczenie wynalezienia i zastosowania w nauce teleskopu oraz mikroskopu.

R1FHCsvEw2RqL
Oceń znaczenie wynalezienia i zastosowania w nauce teleskopu oraz mikroskopu. (Uzupełnij).
RhTxj6jy5LyGB1
Oś czasu z opisanymi wydarzeniami z epoki Baroku. Opisano: 1. Przed wynalezieniem lunety ludzie obserwowali gwiazdy nieuzbrojonym okiem. Przełomem okazało się wynalezienie w XVII wieku tuby zaopatrzonej w dwie soczewki. Uczynił to na początku stulecia holenderski optyk Hans Lippershey. W 1609 roku Galileusz skonstruował własną lunetę, dzięki której udało mu się dokonać wielu odkryć astronomicznych. 2. Isaak Newton ukończył budowę teleskopu zwierciadlanego w 1668 roku. Teleskop zwierciadlany składa się z głównego zwierciadła wklęsłego i płaskiego, ustawionego pod kątem lustra wtórnego. Zwierciadło płaskie wyprowadza poza obudowę wiązkę światła odbitego od zwierciadła głównego. 3. Holenderski matematyk, fizyk i astronom Christiaan Huygens w 1675 skonstruował ulepszenie mechanizmu zegarowego – balans ze spiralą zastępujący wahadło, poprawiając tym samym dokładność zegarów. 4. Uczeń Galileusza Evangelista Torricelli jest uważany za ojca barometru – przyrządu do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. 5. Pod koniec XVII w. został wynaleziony mikroskop. Zbudowali go około 1695 roku Hans i Zachariasz Jannsenowie. Składał się on z trzech wyciąganych rur. Wewnątrz, na jego dwóch końcach umieszczone były soczewki: okular i obiektyw. Urządzenie Jannsenów dawało dziesięciokrotne powiększenie, co pozwalało oglądać małe organizmy, np. pchły czy muchy.
Polecenie 2

Czy wiek XVIII można uznać za stulecie wynalazczości w zakresie przyrządów naukowych. Uzasadnij odpowiedź.

R1W2qVPEoxDXy
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida