Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną. Wynotuj informacje dotyczące postulatów futurystów.

R182B0smBDHNn
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Jakie postulaty dotyczące języka futuryści realizowali w swoich utworach? Zapisz odpowiedź w trzech zdaniach.

RDd19FUF3F5S3
(Uzupełnij).
ep2019.contentplus.io:RsirE2EsG5BjA

Słownik

entropia
entropia

(gr. entropḗ – zwrócenie się, obrót) – chaos, bezład

futuryzm
Muzyka wykorzystana w prezentacji: Rhythm Scott, Against the Clock licencja: Artlist.io.