Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
Rz4OyBTG1Bbu61
Ćwiczenie 1
Wybierz zdania nieprawdziwe dotyczące tytułu wiersza Brunona Jasieńskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Zastosowana w tytule paronomazja jest nietypowa dla poezji futurystycznej., 2. Tytuł But w butonierce ma charakter absurdalny., 3. W tytule wiersza występuje aliteracja., 4. Tytuł zapowiada tematykę wiersza.
11
Ćwiczenie 2

Podmiot liryczny wiersza But w butonierce mówi o sobie: „młody”, „genialny”, „rad”, „siebiepewny”. Zgromadź po 3 synonimy do tych określeń.

REHkH7Pq7PVur
(Uzupełnij).
Rzh7i7fH7lwsX11
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz w tabeli Prawda lub Fałsz.. Dzięki zastosowanym formom gramatycznym utwór ma charakter dynamiczny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Poetyka futurystów ujawnia się na poziomie języka, formy i treści.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W utworze zastosowano liczne zapożyczenia językowe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Podmiot liryczny odcina się do młodopolskiej tradycji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wiersz ma charakter prześmiewczy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Utwór ma charakter prowokacji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RzCuh0jbkUqY111
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 5

Udowodnij, że But w butonierce spełnia założenia poetyki futurystycznej. Sformułuj co najmniej trzy argumenty.

R1KNz6G5J0VWE
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Wypisz z tekstu MAŃIFEST w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća pięć fragmentów o funkcji impresywnej. Jakie zabiegi perswazyjne zastosował autor?

R6TTwIJFP56MU
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Bruno Jasieński w swym manifeście twierdzi, że „każdy może być artystą”. Jak rozumiesz to zdanie w kontekście całego manifestu? Napisz, czy zgadzasz się z Jasieńskim. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Rr11g0iV2CyLT
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wciel się w rolę przeciwnika futurystów. Zredaguj 7‑8 zdań w formie manifestu przeciwko sztuce futurystycznej.

R18lYVtiLnltU
(Uzupełnij).
Praca domowa

Wybierz dowolny wiersz Brunona Jasieńskiego i wskaż w nim cechy poezji futurystycznej.