Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Czy istnieją państwa funkcjonujące bez legislatywy? Poszukaj odpowiedzi na to pytanie w dostępnych źródłach.

Władza ustawodawcza w wybranych państwach demokratycznych

R1cAFEpe4f79a1
Prezentacja ukazująca władzę ustawodawczą w wybranych państwach demokratycznych.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RaKwFIlAno2CV
Scharakteryzuj kompetencje władzy ustawodawczej we Francji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1VWgHVkbYjpd
Dokonaj porównania parlamentu Japonii i Włoch pod względem ich składu i kadencji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RjSjANzjHCd6c
Wskaż, jaką rolę odgrywają parlamenty w systemach politycznych państw. (Uzupełnij).