Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przed zapoznaniem się z prezentacją zastanów się, jakich państw europejskich jako przykładów można użyć, aby zaprezentować różne demokratyczne systemy partyjne.

Polecenie 2

Oceń poziom reprezentatywności poglądów społeczeństwa i poziom stabilności rządu w różnych systemach partyjnych.

R1FO7OCkPM5UV1
Pionowa oś czasu.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1c3BIYXeyHE6
Scharakteryzuj polski system partyjny. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1PpnqU24KDw2
Oceń poziom stabilności koalicji rządzących w Polsce. Odwołaj się do funkcjonującego w Polsce systemu wyborczego. (Uzupełnij).