Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z historyczną polityką wybranych państw w odniesieniu do ludności rdzennej.

Losy ludności rdzennej

RUrOGkDrqa7yi1
Prezentacja.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RUrE49RdhXQzq
Znajdź w internecie informacje na temat codziennego życia wybranej grupy ludności autochtonicznej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RMEsXzoYIqK1Z
Scharakteryzuj współczesną politykę w stosunku do ludności rdzennej wybranego państwa. (Uzupełnij).