1
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją i na jej podstawie uzupełnij mapę myśli. Skup się na cechach różniących dziennikarza od reportera.

R9j98bB0ONDsk1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: cel, temat, styl
  • Elementy należące do kategorii cel, temat, styl
  • Nazwa kategorii: dziennikarz
   • Elementy należące do kategorii dziennikarzKoniec elementów należących do kategorii dziennikarz
  • Nazwa kategorii: reporter
   • Elementy należące do kategorii reporterKoniec elementów należących do kategorii reporter
   Koniec elementów należących do kategorii cel, temat, styl

Zapoznaj się z prezentacją i na jej podstawie wymień cechy reportera i dziennikarza. Podaj najważniejsze różnice między nimi.

Rgph1CdhHzsme
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Zaproponuj cztery tytuły tematów dla dziennikarza oraz cztery dla reportera.

R15339EK0jA3n
(Uzupełnij).
R1WjPjkE8CSub1
Prezentacja multimedialna.