Polecenie 1

Zapoznaj się z wykładem prof. Pawła Stępnia na temat Pieśni o Rolandzie. Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawione w utworze wydarzenia i czyny rycerskie odwołują się do tradycji pogańskich i do idei chrześcijańskich.

RHEWE5SxBcSUT
(Uzupełnij).
R1S3RXIiUvnNZ
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Śmierć Rolanda.
Polecenie 2

Zredaguj notatkę, w której wyjaśnisz, w jaki sposób śmierć rycerza jest wpisana w porządek feudalny panujący w średniowieczu.

R4SATGQg415Js
(Uzupełnij).