Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z filmem, w którym profesor Mirosław Kocur opowiada o konflikcie w  Antygonie Sofoklesa. Wyjaśnij, na czym polega „tragiczność” tego utworu. Zapisz swoje wnioski w formie notatki. 
Zapoznaj się z filmem, w którym profesor Mirosław Kocur opowiada o konflikcie w  Antygonie Sofoklesa. Wyjaśnij, na czym polega „tragiczność” tego utworu. Zapisz swoje wnioski w formie notatki. 
RIpdKCFQRxc4W
(Uzupełnij).
RkdJUduGMMasc
Film dotyczący Antygony Sofoklesa.
Polecenie 2

Uzupełnij mapę myśli na podstawie obejrzanego filmu.

R19vM4Tk9ZdpM
(Uzupełnij).
RvU3MNOQ3v6gH1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Konflikt w "Antygonie"
  • Elementy należące do kategorii Konflikt w "Antygonie"
  • Nazwa kategorii: jednostka a społeczeństwo
   • Elementy należące do kategorii jednostka a społeczeństwo
   • Nazwa kategorii: zbędność: Ismena
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii jednostka a społeczeństwo
  • Nazwa kategorii: racje Anygony
   • Elementy należące do kategorii racje Anygony
   • Nazwa kategorii: nakaz religijny
   • Nazwa kategorii: obowiązek rodzinny
   • Koniec elementów należących do kategorii racje Anygony
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
   • Elementy należące do kategorii
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii
  • Nazwa kategorii:
  • Koniec elementów należących do kategorii Konflikt w "Antygonie"