Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią wykładu profesora Pawła Stępnia i odpowiedz na pytanie: dlaczego renesansowi humaniści byli jednocześnie filologami? Do czego była im potrzebna znajomość kultury antycznej?
Zapoznaj się z treścią wykładu profesora Pawła Stępnia i odpowiedz na pytanie: dlaczego renesansowi humaniści byli jednocześnie filologami? Do czego była im potrzebna znajomość kultury antycznej?
R1JS5B9Unkuri
(Uzupełnij).
R1AQAlDUtq9ti
Film opowiada o Pieśniach Jana Kochanowskiego w kontekście tradycji antycznej.
Polecenie 2

Wyjaśnij, jak rozumieli zasadę harmonii autorzy średniowieczni, a co znaczyła ona dla twórców renesansowych.

Rz06K2pETvIqY
(Uzupełnij).