Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią wykładów, a następnie odpowiedz na dwa pytania:
1) Jak w Biblii, teologii chrześcijańskiej i filozofii przedstawiano konsekwencje posiadania przez człowieka wolnej woli?
2) Jaką rolę, według tych źródeł, człowiek odgrywa we wszechświecie?
W swojej notatce uwzględnij uwagi z drugiego wykładu dotyczące interpretacji Pieśni II: O rządzie bożym na świecie autorstwa Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
Zapoznaj się z treścią wykładów, a następnie odpowiedz na dwa pytania:
1) Jak w Biblii, teologii chrześcijańskiej i filozofii przedstawiano konsekwencje posiadania przez człowieka wolnej woli?
2) Jaką rolę, według tych źródeł, człowiek odgrywa we wszechświecie?
W swojej notatce uwzględnij uwagi z drugiego wykładu dotyczące interpretacji Pieśni II: O rządzie bożym na świecie autorstwa Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
RMweunEbFAEzw
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Jak rozumiano wolność człowieka w antyku, a jak w czasach Sępa Szarzyńskiego? Jak wolność rozumiana jest dzisiaj? Zapisz odpowiedź w kilku zdaniach.

RMweunEbFAEzw
(Uzupełnij).
R1JO9UPBPelJj
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Mikołaj Sęp Szarzyński a kultura i myśl renesansu.
RtnxWcYv0S4Vw
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Interpretacja Pieśni II Sępa Szarzyńskiego.

Słownik

manieryzm
manieryzm

(fr. maniérisme < manière – sposób) – styl w sztuce i literaturze europejskiej rozwijający się w okresie przejściowym pomiędzy renesansem a barokiem; ideałem literatury i sztuki manierystycznej stał się koncept, pojmowany zarówno jako ukryty zamysł utworu, jak i jego dekoracyjne tworzywo; typowe cechy manieryzmu to dążenie do doskonałości formalnej i technicznej, a także wysubtelnienie, wyrafinowanie