Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią wykładu i zredaguj notatkę poświęconą źródłom ascezy.
Zapoznaj się z treścią wykładu i zredaguj notatkę poświęconą źródłom ascezy.

Zapoznaj się z wywiadem z profesorem Pawłem Stępniem i zrób notatkę poświęconą źródłom i przejawom ascezy w kulturze doby średniowiecza.

RxUO9UU8P5cu7
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Na podstawie treści multimedium napisz, czym różni się męczennik od ascety.

RnrQvLxmBkCg4
(Uzupełnij).
R1VAO5VLmYEGX
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Wzorce osobowe w średniowieczu.