Polecenie 1
Zapoznaj się z wykładem profesora Pawła Stępnia na temat pieśni Słoty o chlebowym stole. Na podstawie tej opowieści zredaguj notatkę na temat różnic w obyczajowości biesiadnej między średniowieczem a następnymi epokami.
Zapoznaj się z wykładem profesora Pawła Stępnia na temat pieśni Słoty o chlebowym stole. Na podstawie tej opowieści zredaguj notatkę na temat różnic w obyczajowości biesiadnej między średniowieczem a następnymi epokami.
RJEYsUICyes59
(Uzupełnij).
RYBpMXLKsnxNT
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Kultura biesiadna w pieśni Słoty o chlebowym stole.
Polecenie 2

Odpowiedz na pytanie, czego możemy się dowiedzieć z pieśni Słoty o kulturze rycerskiej? Scharakteryzuj ten wzorzec osobowy, odwołując się do treści wykładu oraz swojej wiedzy o kulturze średniowiecza.

Ro5jdnOIXgsva
(Uzupełnij).