Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią wykładu prof. Pawła Stępnia. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla ruchu kontrreformacyjnego miały kazania Piotra Skargi? Zanotuj, z jakimi przekonaniami charakterystycznymi dla myśli reformacyjnej walczyła kontrreformacja.

RuzYNqeLzbJ1u
(Uzupełnij).
RghOYHq9GI594
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Kazania sejmowe Piotra Skargi.
Polecenie 2

Podaj podobieństwa i różnice między dziełami Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Piotra Skargi.

R1R0RplQLJdCG
(Uzupełnij).