Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią filmu, a następnie wyjaśnij, w jaki sposób Treny stanowią ilustrację kryzysu poety.

R1MrPl1mTJV9w
(Uzupełnij).
R1EHY599YcDDw
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Jakie pytania filozoficzne zadaje poeta w trenach.
Polecenie 2

Wyjaśnij, w jaki sposób Jan Kochanowski polemizuje w Trenach z filozofią Cycerona.

R126dvPK9YKLb
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, w jaki sposób Kochanowski w swoim cyklu łączy elementy stoickie z chrześcijańskimi.

R15bvHWdJOCod
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida