Polecenie 1
Zapoznaj się z wykładem profesora Pawła Stępnia i odpowiedz na pytania: czym była dla renesansowych twórców zasada harmonii świata? W jaki sposób realizowali ją w swoich utworach?
Zapoznaj się z wykładem profesora Pawła Stępnia i odpowiedz na pytania: czym była dla renesansowych twórców zasada harmonii świata? W jaki sposób realizowali ją w swoich utworach?
RowdE6HYnL5zc
(Uzupełnij).
R10spGYJrFHcc1
Film opowiada o językowym kunszcie fraszek i pieśni Jana Kochanowskiego.
Polecenie 2

Udowodnij, że fraszka Jana Kochanowskiego „O żywocie ludzkim” została napisana zgodnie z zasadą harmonii i doskonałości.

R16ybP87dIMv1
(Uzupełnij).