Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RdooKlgcnqqdT
Film nawiązujący do treści materiału z wypowiedzią Jana Miodka.
Polecenie 1
Zapoznaj się z wypowiedzią profesora Jana Miodka. Podaj przykłady pozostałości po archaicznej odmianie przymiotników we współczesnym języku polskim.
Zapoznaj się z wypowiedzią profesora Jana Miodka. Podaj przykłady pozostałości po archaicznej odmianie przymiotników we współczesnym języku polskim.
R171YXAkxipkr
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Po zapoznaniu się z argumentacją profesora Jana Miodka zapisz odmianę przez przypadki (w liczbie pojedynczej) tytułu Psałterz Dawidów.

R171YXAkxipkr
(Uzupełnij).