Polecenie 1
Zapoznaj się z wykładem profesora Pawła Stępnia. Wyjaśnij, w jaki sposób znajomość teologii/kontekstów religijnych pomaga w interpretacji utworów Szarzyńskiego.
Zapoznaj się z wykładem profesora Pawła Stępnia. Wyjaśnij, w jaki sposób znajomość teologii/kontekstów religijnych pomaga w interpretacji utworów Szarzyńskiego.
RlTZZAyFgNBRT
(Uzupełnij).
R1Hv5FP6meiKo
Film nawiązujący do treści materiału dotyczący Wizji człowieczeństwa w sonetach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
Polecenie 2

Zapoznaj się z Pieśnią II. O rządzie Bożym na świecie M. Sępa Szarzyńskiego. Następnie napisz liczący co najmniej 100 słów tekst argumentacyjny, w którym wyjaśnisz, jaką wizję człowieka przedstawił poeta w tym wierszu.

RybMRgC1SEwa6
(Uzupełnij).
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń II. O rządzie Bożym na świecie

Wiekuista mądrości, Boże niezmierzony,
który wszytko poruszasz, nie będąc wzruszony,
wściągasz prawem aniołówwściągasz prawem aniołówwściągasz prawem aniołów wojska niezliczone,
tak że muszą z Twą wolą chcenia mieć złączonechcenia mieć złączonechcenia mieć złączone.

Opaczystym obłokomopaczystym obłokomOpaczystym obłokom poczyniłeś tory,
w których błądzić nie mogą, zgodne wiodąc sporyzgodne wiodąc sporyzgodne wiodąc spory;
pokazuje nam gwiazdy Tytanowe kołoTytanowe kołoTytanowe koło,
w pewny czas rogi bierze Cyntyjarogi bierze Cyntyjarogi bierze Cyntyja na czoło.

Spólnie się żywić muszą żywioły podniebneSpólnie się żywić muszą żywioły podniebneSpólnie się żywić muszą żywioły podniebne
nie dziw, żeś dał naturze prawo tak chwalebne,
że nie władnienie władnienie władnie odstąpić od Twej wiecznej woli,
gdyż Ty w prawie dobroci trwasz i dobrej woli.

Proch podnóżka TwojegoProch podnóżka TwojegoProch podnóżka Twojego, czemu wolność mamy
Twych ustaw ustępowaćustaw ustępowaćustaw ustępować, w których żywot znamy,
do tego przystępując, co śmiertelnie szkodzi?
Dałeś rozum – przeczprzeczprzecz u nas FortunaFortunaFortuna się rodzi?

Porzuć straszne pioruny, zatrać i przygody,
któremi nam znać dawasz, że chcesz z nami zgody,
utwierdź wolność chceniuutwierdź wolność chceniuutwierdź wolność chceniu, której nie zna użyć:
wolim w świętej ojczyźnie tobie wiecznie służyć.

3 Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń II. O rządzie Bożym na świecie, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 54.
wściągasz prawem aniołów
chcenia mieć złączone
opaczystym obłokom
zgodne wiodąc spory
Tytanowe koło
rogi bierze Cyntyja
Spólnie się żywić muszą żywioły podniebne
nie władnie
Proch podnóżka Twojego
ustaw ustępować
przecz
Fortuna
utwierdź wolność chceniu