Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Odpowiedz, o jakich sposobach filozofowania mówi dr Mazur w swoim wykładzie. Czy masz pomysł, żeby uzupełnić jego listę o inną metodę filozofowania?

R19pYS1kxxikf
(Uzupełnij).
R1D7jGHpXlTEQ
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Jak uprawiano filozofię?
Polecenie 2

Spróbuj określić, jaką metodę filozofii stosował eklektyzm. Czy potrafisz uzasadnić swoje twierdzenie?

RGgdzaXeoIIX5
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Zastanów się i opisz, co łączy różne sposoby filozofowania: te starożytne i współczesne.

RGgdzaXeoIIX5
(Uzupełnij).