Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RmY6SlMQ6aFAq1
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Eklektyzm rozwinął się... Możliwe odpowiedzi: 1. na bazie greckiej filozofii., 2. w opozycji do greckiej filozofii., 3. na bazie rzymskiej filozofii., 4. w opozycji do rzymskiej filozofii.
R4eSUlIOigDjS1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RwKR6nhKYYIvm1
Ćwiczenie 3
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Kategoria etyczna ważna w filozofii eklektycznej., 2. Znany rzymski filozof reprezentujący eklektyzm., 3. Nurt w sztuce współczesnej oparty na eklektyzmie., 4. Stanowisko wyrażające przekonanie o rzeczywistym istnieniu niematerialnych, abstrakcyjnych, inteligibilnych idei., 5. Cyceron zajmował się nią przez większość życia., 6. Wprowadził termin eklektyzm., 7. Pogląd głoszący, że rzeczywistość przedstawiająca się zmysłom jest prawdziwa.
11
Ćwiczenie 4

Na podstawie cytatu odpowiedz, jak Cyceron definiuje filozofię.

Cyceron Pisma filozoficzne

I podobnie jak pole, posługując się tym samym porównaniem, chociaż żyzne, nie może być urodzajne bez uprawy, również i dusza bez nauki. Jedna rzecz więc bez drugiej jest bezskuteczna. Uprawą duszy zaś jest filozofia: ona wyrywa z korzeniami wady i przygotowuje dusze do przyjęcia ziarna, powierza im je i, że tak powiem, zasiewa, aby dojrzawszy przyniosły jak najbardziej obfite owoce.

fil1 Źródło: Cyceron, Pisma filozoficzne, [w:] tegoż, Rozmowy tuskulańskie, t. 3, Warszawa 1961.
R16shUfLKswaj
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

W jaki sposób eklektyzm przedstawiał pojęcie cnoty? Zaznacz poprawne odpowiedzi.

RZIMyasdcnDA8
Możliwe odpowiedzi: 1. Cnota jest drogą do szczęścia., 2. Cnota to wyzbycie się wszelkich pragnień., 3. Cnota to zjednoczenie człowieka z Bogiem., 4. Cnotliwe działanie człowieka to umiejętność wartościowego moralnie godzenia elementów materialnych z duchowymi.
21
Ćwiczenie 6

Odpowiedz na pytanie, jak eklektyzm wpłynął na sztukę.

RzW1efddcyNlY
Stoicyzm (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Zastanów się i odpowiedz, jakie pożytki wynikają dla człowieka z myślenia. Czy są jakieś sprawy, o których lepiej jest nie myśleć? Poszukaj odpowiedzi na te pytania tak, jakby zrobił to filozof.

RyOk0pjp3ewgv
(Uzupełnij).

Praca domowa

3
Ćwiczenie 8

Napisz esej, w którym rozważysz słowa Cycerona: Co nie jest moralnie dobre, nie jest pożyteczne.

RyOk0pjp3ewgv
(Uzupełnij).