Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Okno, tablica, zeszyt, blat biurka, ekran mają kształt prostokątów. Wskaż w swoim otoczeniu przedmioty w kształcie kwadratów.

Ważne!
REn0mlAsvYJYe1
Animacja
A
Ćwiczenie 1

Które z poniższych czworokątów są

 1. prostokątami

 2. kwadratami

  RV2BG3wB8swNc1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

A
Ćwiczenie 2
R1AakrdticL8a1
Animacja pokazuje czworokąt leżący na kratownicy. Wierzchołki czworokąta leżą w punktach kratowych kratownicy. Należy przesunąć wierzchołki czworokąta tak, aby powstał prostokąt.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
A
Ćwiczenie 3

Wypisz pary odcinków równoległych i prostopadłych.

R1IfQX5xNVYbU1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iGdLX7Piin_d5e210

Rysujemy prostokąty i kwadraty

Przykład 1

Narysujmy prostokąt za pomocą ekierki.

RgNiq9jgWnt3X1
Animacja
Ważne!

Wymiary prostokąta to długości jego boków wychodzących z jednego wierzchołka. Często nazywamy je długością i szerokością prostokąta.

R10RXGR714Pif1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4

Narysuj

 1. prostokąt o bokach długości 3 cm5 cm

 2. prostokąt o bokach długości 1 dm6 cm

 3. prostokąt o wymiarach 7 cm 2 mm4 cm 5 mm

 4. kwadrat o boku długości 4 cm 3 mm

A
Ćwiczenie 5
R14UbFZnWbdbl1
Rysunek prostokąta A B C D, kwadratu K L M N, odcinków AC i BD równej długości - przecinających się w połowie oraz odcinków KM i NL równej długości - przecinających się w połowie.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 6
R12Zp14T5d1J01
Rysunek prostokąta A B C D, kwadratu K L M N, odcinków AC i BD równej długości - przecinających się w połowie oraz odcinków KM i NL równej długości - przecinających się w połowie.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!
 • Odcinki łączące przeciwległe wierzchołki czworokąta nazywamy przekątnymi.

 • Odcinki ACBD to przekątne prostokąta.

  R1TkzgwBsxhIu1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 • Przekątne prostokąta są równej długości.

AC=BD
 • Punkt, w którym przecinają się przekątne, dzieli każdą z nich na dwie równe części.

AS=CS=BS=DS
 • Odcinki KMLN to przekątne kwadratu.

  RU7ApcrxqiNd41
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 • Przekątne kwadratu są są równe.

KM=NL
 • Punkt, w którym przecinają się przekątne, dzieli każdą z nich na dwie równe części.

LS=NS=MS=KS
 • Przekątne kwadratu są prostopadłe.

NLKM
iGdLX7Piin_d5e338
B
Ćwiczenie 7
 1. Wskaż cztery kolejne wierzchołki prostokąta, którego przekątną jest dany odcinek.

  RJxp674JdVpoj1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 2. Wskaż cztery kolejne wierzchołki kwadratu, którego przekątną jest dany odcinek.

  Rp46zdR33VMTl1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

A
Ćwiczenie 8
RYzxu3bZ89iaY1
Zadanie interaktywne.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 9

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1SrcIfavSej1
static
C
Ćwiczenie 10

Rysunek przedstawia kwadrat ACEH podzielony na kwadraty i prostokąty.

RwuqNdQzRxixg1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 1. Ile prostokątów widzisz na rysunku?

 2. Ile kwadratów widzisz na rysunku?

 3. Wpisz nazwy sześciu dowolnych prostokątów znajdujących się na rysunku.

 4. Wpisz nazwy pięciu dowolnych kwadratów znajdujących się na rysunku.

C
Ćwiczenie 11

Prostokąt o bokach długości 4 cm 20 cm można podzielić na pięć jednakowych kwadratów o boku 4 cm.

RFklZxDNTVdkx1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Jaką długość będzie miał bok każdego kwadratu, który otrzymamy, dzieląc w podobny sposób prostokąt o wymiarach 8 cm48 cm? Ile kwadratów otrzymamy?

C
Ćwiczenie 12

Masz do dyspozycji 100 jednakowych prostokątów o wymiarach 2 cm3 cm. Z ilu takich prostokątów można ułożyć kwadrat? Wykonaj odpowiednie rysunki.