Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Przykład 1

Wyprowadzimy wzór na objętość czworościanu foremnego o krawędzi długości a.

Rozwiązanie:

R1Qtgeo8UobEH

Czworościan foremny jest ostrosłupem, zatem jego objętość obliczamy ze wzoru V=13PpH.

Podstawa jest trójkątem równobocznym, czyli V=13PpH=13a234H=a2312H.

Punkt E jest środkiem ciężkości trójkąta ABC, stąd długość odcinka EF jest równa 13h, gdzie h to wysokość trójkąta ABC.

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa mamy równość 13h2+H2=h2. Stąd H2=89h2, czyli H=223h=223a32=a63.

Wstawiając do wzoru otrzymujemy:

V=13PpH=13a234·H=a2312H=a2312a63=a3212.

Przykład 2

Czworościan foremnyczworościan foremnyCzworościan foremny wpisano w sześcian o krawędzi długości a tak, że każda krawędź czworościanu jest przekątną tego sześcianu. Wyznaczymy stosunek objętości sześcianu do objętości czworościanu.

Rozwiązanie:

RxU6tM38mQUQ4

Objętość sześcianu wynosi Vsz=a3. Długość d krawędzi utworzonego czworościanu jest przekątną ściany sześcianu, czyli d=a2. Korzystając ze wzoru na objętość czworościanu Vcz=d3212, stosunek objętości sześcianu do objętości czworościanu wynosi VszVcz=a3d3212=a3a23212=31.

Przykład 3

Czworościan foremny wpisano w sześcian o krawędzi długości 6 cm tak, że każda krawędź czworościanu jest przekątną tego sześcianu. Wyznaczymy objętość czworościanu.

Rozwiązanie:

Rozwiązując to zadanie spojrzymy na tę sytuację nieco inaczej, niż w przykładzie powyżej.

Zauważmy, że aby obliczyć objętość czworościanu wystarczy od objętości sześcianu odjąć cztery objętości ostrosłupów o podstawie trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 6 i wysokości długości 6.

Zatem V=63-413662·6=72 cm3.

R1Rl5GsGiYXaa
Przykład 4

Objętość czworościanu foremnego wynosi V. Ścięto go w połowie wysokości płaszczyzną równoległą do podstawy. Objętość tej części czworościanu, która została, wynosi 77 cm3. Obliczymy objętość V czworościanu przed ścięciem.

RZZRsES4MtMEa

Rozwiązanie:

Trójkąty DEIDAS są podobne ponieważ są prostokątne i mają wspólny kąt EDI.

Z założenia DI=12DS, czyli skala podobieństwa k=12.

Oznaczmy objętość części ściętej czworościanu przez Vs, a objętość bryły, która pozostała po ścięciu przez Vp.

Mamy zależność VsV=123=18. Stąd Vs=18V, czyli Vp=78V, a stąd V=87Vp=8777=88 cm3.

Przykład 5

Stella octangulastella octangulaStella octangula wpisana jest w sześcian o objętości V. Wyznaczymy stosunek objętości sześcianu do objętości Vs stelli octanguli.

Rozwiązanie:

R1UV9RX1kzkDt

Objętość stelli octanguli znajdziemy dodając do objętości czworościanu V1 wpisanego w sześcian, którego krawędź jest przekątną sześcianu, objętość czterech mniejszy czworościanów foremnych o objętości V2:

Vs=V1+4V2, których krawędź jest połową krawędzi czworościanu większego jako połowa długości przekątnej kwadratu.

Z Przykładu 4. wynika, że V2V1=18. Podstawiając otrzymujemy Vs=V1+4V2=V1+418V1=32V1. Następnie korzystając z Przykładu 2. stosunek objętości sześcianu do objętości dużego czworościanu wynosi VV1=31. W konsekwencji VVs=3V132V1=21.

Przykład 6

Łącząc odpowiednio środki krawędzi o długości a czworościanu foremnego otrzymamy ośmiościan foremnyośmiościan foremnyośmiościan foremny. Wyznaczymy stosunek objętości tego czworościanu do objętości ośmiościanu.

Rozwiązanie:

RqBsCtXPfwkZG

Zauważmy, że ośmiościan tworzą dwa przystające ostrosłupy o podstawie kwadratu, którego bok wynosi a2, połączone podstawami.

Krawędzie ostrosłupów mają również długość a2.

Zatem objętość ośmiościanu V=2Vo=213PpH, gdzie Pp to pole podstawy ostrosłupa, a H jego wysokość.

Pole podstawy Pp=a22=a24.

Wyznaczymy długość odcinka OK:

OK=a222=a42. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego FOK otrzymujemy a24=H2+a422.

Stąd H2=a24-2a216=2a216=a28, więc H=a22.

Podstawiając do wzoru otrzymujemy V=2Vo=213PpH=23·a24a22=a3122.

Korzystając z Przykładu 1. objętość czworościanu wyraża się wzorem Vcz=a3212, zatem VczV=a3212a3122=21.

Przykład 7

Na czworościanie foremnym opisano kulę. Wyznaczymy stosunek objętości tej kuli do objętości czworościanu.

Rozwiązanie:

R1vX7OU47tWNY

Niech a oznacza długość krawędzi czworościanu, a h=a32 wysokość jego ściany.

Korzystając z Przykładu 1. wysokość czworościanu wynosi H=a63.

Punkt O jest punktem przecięcia się wysokości i zarazem środkiem kuli opisanej na tym czworościanie.

Niech R oznacza długość odcinka DO.

Trójkąty DSFDEO są trójkątami prostokątnymi (kąt prosty trójkąta DEO to kąt DEO, a trójkąta DSF kąt DSF) posiadającymi wspólny kąt ODE.

Stąd wynika, że są podobne. Zachodzi więc R23h=hH, czyli R=23hhH=23a32a323a6=3a26=3a626=a64.

Stosunek objętości kuli opisanej na czworościanie foremnym do objętości tego czworościanu to VkVcz=43πR3a3212=4123·πa32·a643=332π.

Dwa ostatnie przykłady dotyczą pojęcia wielościanu dualnegowielościan dualnywielościanu dualnego.

Przykład 8

Wyznaczymy stosunek objętości czworościanu dualnego (wewnętrznego) do objętości czworościanu foremnego pierwotnego (zewnętrznego).

Rozwiązanie:

RvuwhqMfGsvLY

Wyznaczymy skalę podobieństwa między ścianą boczną czworościanu foremnego zewnętrznego, a ścianą boczną czworościanu foremnego wewnętrznego.

Trójkąty prostokątne DSHDOF są podobne, ponieważ mają wspólny kąt ODF.

Stąd OFFD=SHHD.

Podstawiając odpowiednie wartości otrzymujemy OFFD=13hh=13, gdzie h oznacza wysokość trójkąta równobocznego – ściany zewnętrznego czworościanu foremnego.

Skala podobieństwa jest k=13, zatem stosunek objętości tych czworościanów wyraża się zależnością:

VdV=133=127, gdzie Vd oznacza objętość czworościanu dualnego (wewnętrznego).

Przykład 9

W czworościanie dualnym wpisano następny czworościan foremny dualny do niego. Jaki jest stosunek objętości tego „podwójnie dualnego” czworościanu foremnego do pierwotnego czworościanu?

Rozwiązanie:

VdV=133=127VddVd=133=133, stąd VddV=133133=136.

Słownik

czworościan foremny
czworościan foremny

czworościan, którego ściany są przystającymi trójkątami równobocznymi

ośmiościan foremny
ośmiościan foremny

wielościan foremny o 8 ścianach będącymi przystającymi trójkątami równobocznymi

stella octangula
stella octangula

wielościan gwiaździsty skonstruowany poprzez nałożenie na siebie dwóch przystających czworościanów foremnych

wielościan dualny
wielościan dualny

wielościan zbudowany w ten sposób, że wierzchołek wielościanu dualnego leży w środku ciężkości ściany wielościanu pierwotnego, a jego krawędzie powstają przez połączenie środków ciężkości dwóch sąsiednich ścian