Aby obliczyć szerokość geograficzną miejsca, w którym znajduje się obserwator, należy mieć na uwadze dwie kwestie. Pierwszą z nich jest wysokość górowania Słońcagórowanie Słońcagórowania Słońca (h), a drugą – strona świata, po której ono góruje. W dniach równonocy wiosennej i jesiennej obliczenie (h) nie powinno stwarzać większych trudności. Należy przekształcić wzór na wysokość górowania Słońca:

h = 90° - wiec

= 90° - h

gdzie:

h – wysokość górowania Słońca nad horyzontem/kąt padania promieni słonecznych (w °)

– szerokość geograficzna miejsca, w którym znajduje się obserwator (w °).

Wzór ten w wymienionych dwóch dniach w roku obowiązuje w każdym miejscu naszej planety. Natomiast mając na uwadze, że w dniach równonocy promienie słoneczne padają pod kątem prostym na równik, to właśnie na północ od niego Słońce jest widziane po południowej stronie nieba, a na południe od niego – po północnej.

1
Ćwiczenie 1

Oblicz szerokość geograficzną miejsca, w którym obserwator w dniu równonocy jesiennej widzi Słońce górujące po południowej stronie nieba na wysokości 45°10’.

RgmjLFhN2wA5s
.

Sprawa komplikuje się bardziej w dniu przesilenia letniego. Pamiętając, że w czasie górowania promienie słoneczne padają pod kątem prostym na zwrotnik Raka, wyróżnia się na naszej planecie trzy obszary, na których obowiązują trzy różne wzory na wysokość górowania Słońca. Przekształcając je, można obliczyć szerokość geograficzną.

RPGisRq9ftFtt1
Obliczanie szerokości geograficznej podczas przesilenia letniego
Źródło: Englishsquare sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, licencja: CC BY-SA 3.0.

Analizując rozpatrywane zjawiska w dniu przesilenia zimowego, należy postąpić analogicznie, pamiętając, że wówczas promienie słoneczne padają pod kątem prostym na zwrotnik Koziorożca.

R16sFRLpcxpEO1
Obliczanie szerokości geograficznej podczas przesilenia zimowego
Źródło: Englishsquare sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2

Oblicz szerokość geograficzną miejsca, w którym obserwator w dniu przesilenia letniego widzi Słońce górujące po północnej stronie nieba na wysokości 79°55′.

RJLFzlZMAaqR7
.

Będąc w terenie, można w przybliżeniu (z dokładnością do kilku stopni) określić szerokość geograficzną miejsca, w którym się znajdujesz, w każdym z czterech charakterystycznych dni rozpoczynających pory roku (21 marca, 22 czerwca, 23 września i 22 grudnia). W pierwszej kolejności należy stwierdzić, po której stronie góruje Słońce. Jeżeli tego nie wiesz, warto skorzystać z kompasu lub sprawdzić to za pomocą innych sposobów (np. na podstawie mchu drzew, stopnia rozbudowania konarów itp.). Następnie ważna jest wysokość górowania Słońca (kąta padania promieni słonecznych). Jednym ze sposobów zdobycia tej informacji jest wbicie w ziemię patyka (pionowo). Kiedy patyk rzuci cień, należy zmierzyć długość zarówno samego patyka, jak i cienia. W ten sposób poznasz długość dwóch boków wyznaczonego trójkąta prostokątnego. Żeby wyznaczyć szukany kąt (oznaczony na poniższym rysunku jako kąt alfa), należy skorzystać z funkcji tangensa. Załóżmy, że długość patyka (tej części, która wystaje ponad ziemię) wynosi 30 cm, a długość cienia - 40 cm. Z łatwością można policzyć (dzieląc 30 przez 40), że tgalfa = 0,75. Następnie, korzystając z tablic trygonometrycznych, które znajdziesz na przykład w internecie, lub kalkulatora naukowego, powinieneś sprawdzić wartość kąta alfa. Jest to około 37°. Żeby obliczyć szerokość geograficzną, wystarczy teraz skorzystać ze wzorów, które przedstawiono na powyższych grafikach.

R1QTfkAg7A2QN
Wyznaczanie kąta padania promieni słonecznych w celu ustalenia szerokości geograficznej miejsca, w którym znajduje się obserwator
Źródło: Englishsquare sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, licencja: CC BY-SA 3.0.
ROiOH9n580pGU1
Kompas magnetyczny
Źródło: dostępny w internecie: pixbay.com, domena publiczna.

Z zagadnieniem wysokości górowania Słońca w południe związany jest także temat wysokości jego położenia na tle sfery niebieskiej podczas zmierzchuzmierzchzmierzchu. Zmierzch to czas po zachodzie Słońca, kiedy Ziemię oświetla jeszcze jego światło rozproszone w atmosferze. Wyróżnia się trzy rodzaje (fazy) zmierzchu w zależności od położenia naszej gwiazdy poniżej linii horyzontu:

  • cywilny (kalendarzowy) – faza zachodu Słońca, w której środek tarczy słonecznej znajduje się nie więcej niż 6° poniżej linii horyzontu. Wówczas pojawiają się na niebie najjaśniejsze gwiazdy i planety. Na otwartej przestrzeni (podczas bezchmurnego nieba) bez problemu można jeszcze pracować i czytać bez sztucznego oświetlenia. Koniec tej fazy jest ostatecznym momentem do przełączenia świateł dziennych na światła mijania podczas prowadzenia samochodu;

  • żeglarski (nawigacyjny) – faza, w której środek tarczy słonecznej znajduje się między 6° a 12° poniżej linii horyzontu. O tej porze możliwe jest dość dokładne obserwowanie linii horyzontu, w tym zmierzenie kąta między horyzontem a daną gwiazdą. W czasie przesilenia letniego na północy Polski utrzymuje się on przez całą noc. Zjawisko to nazywane jest białymi nocamibiałe nocebiałymi nocami żeglarskimi;

  • astronomiczny – faza, w której środek tarczy słonecznej znajduje się od 12° do 18° poniżej horyzontu. Jej koniec wyznacza początek nocy astronomicznej, która 22 czerwca w Polsce nie występuje.

RKOceoQeGoKXC
Park Narodowy Yellowstone w Stanach Zjednoczonych
Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Słownik

białe noce
białe noce

cyklicznie zjawisko astronomiczne występujące na dużych szerokościach geograficznych (powyżej 57°N lub S), polegające na tym, że w pewnym okresie roku w nocy nie zapadają całkowite ciemności, a zmierzch przechodzi bezpośrednio we wschód słońca; w trakcie białych nocy Słońce chowa się pod horyzontem; zjawisko rozproszenia światła w górnych warstwach atmosfery sprawia, że niebo pozostaje jasne; na północy Polski występuje wówczas podobne zjawisko, tzw. białe noce żeglarskie, kiedy Słońce nie schodzi poniżej 12° poniżej linii horyzontu

gnomon
gnomon

gr. gnomon 'przewodnik'; najstarszy instrument astronomiczny, ma postać pionowego pręta lub słupa ustawionego na podstawie

górowanie Słońca
górowanie Słońca

najwyższe położenie tarczy słonecznej w ciągu dobry na sklepieniu niebieskim

zenit
zenit

fr. zénith z arab. 'ścieżka nad głową'; punkt na niebie znajdujący się dokładnie nad miejscem obserwatora (kąt 90°)

zmierzch
zmierzch

czas po zachodzie Słońca, kiedy Ziemię oświetla jeszcze światło rozproszone w atmosferze; w zależności od położenia Słońca pod widnokręgiem wyróżnia się jego trzy fazy: cywilny, żeglarski i astronomiczny