Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑pink

Co zrobić z opakowaniami?

bg‑gray1

Prawo a odpady

Kwestie prawne dotyczące ochrony środowiska przed odpadami, czyli substancjami i przedmiotami, których posiadacz się pozbywa, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany, reguluje Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r.

Nakłada ona na obywateli szereg obowiązków, których wypełnianie pozwala nam wspólnie zminimalizować ilość produkowanych odpadów. Zawiera także zasady gospodarowania odpadami, czyli inaczej zarządzanie nimi. Głównym celem tych działań jest odzyskanie jak największej ilości surowców wtórnych oraz minimalizowanie negatywnego wpływu tych, które nie nadają się do przetworzenia. Na gospodarowanie odpadami składa się: zbieranie, transport, odzysk oraz nadzór nad tymi procesami i miejscami, w których odpady są unieszkodliwiane.

bg‑gray1

Czym są opakowania?

RxfYEHvpNGz2R1
Opakowania produktów spożywczych mają za zadanie chronić je w czasie transportu, magazynowania oraz dystrybucji. Niestety coraz częściej zdarza się, że produkty pakowane są niepotrzebnie w kilka zewnętrznych warstw, co generuje dużą liczbę odpadów.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Opakowania to wyroby, które stanowią zewnętrzną warstwę danego produktu. Ich zadaniem jest ochrona towaru, ułatwienie jego transportu, magazynowanie oraz dystrybuowanie. Umieszczone na nich estetyczne formy i grafiki mają zachęcać do kupna produktów, co nie zawsze idzie w parze z cechami przyjaznymi dla środowiska. Często zdarza się, że jeden produkt zapakowany jest, zupełnie niepotrzebnie, w kilka warstw wierzchnich. Weźmy np. słoiczek kremu, który już sam w sobie jest opakowaniem, ale najczęściej jednak umieszcza się go jeszcze w kartonowym pudełku, dodatkowo zgrzewanym folią. A więc dwie zewnętrzne warstwy od razu generują odpady. Do 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych, wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, powinny nadawać się do ponownego użycia lub recyklingu, a ponad połowa wytwarzanych w Europie odpadów z tworzyw sztucznych ma być poddawana recyklingowi. Dlaczego? Tak ambitne cele narzuciła nam Komisja Europejska w tzw. Strategii PlastikowejStrategia PlastikowaStrategii Plastikowej.

bg‑gray1

Więcej informacji na temat Strategii Plastikowej znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej:

Indeks górny https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-european-strategy-plastics-circular-economy_en

RlK9ZIAJUWo9K1
Odpady w oceanach stanowią poważne zagrożenie dla zwierząt, które się w nie zaplątują, a mniejsze zwierzęta często je połykają, myląc z pożywieniem.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Coroczne odpady z tworzyw sztucznych w samej Europie wynoszą ok. 30 mln ton. Recyklingowi poddawane jest jedynie 30% z nich. Każdego roku od 1,5 do 4% światowej produkcji plastiku trafia do oceanów. Szacuje się, że do 2025 r. w oceanach będzie znajdować się tona plastiku na każde trzy tony ryb. A ćwierć wieku później, czyli mowa tu o 2050 r., oceany będą zawierały więcej tworzyw sztucznych niż ryb (źródło: Fundacja Ellen Macarthur, 2016). Przejście z gospodarki liniowej do tej o obiegu zamkniętym to olbrzymia szansa dla naszego środowiska, ale i duże wyzwanie dla każdego z nas.

bg‑pink

Przebieg procesu recyklingu szkła, papieru i tworzyw sztucznych

R1Hd6uWF2MuAM
Recykling szkła
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
  1. Recykling szkła – szkło jest materiałem, które w całości może zostać poddane recyklingowi. Zużyte opakowania szklane można przetapiać na nowe bez pogorszenia ich jakości, oszczędzając przy tym energię i środowisko.

Rw3ANAx4xI4ID
Recykling papieru
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
  1. Recykling papieru – recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić energię, zredukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz chronić przed wycięciem drzewa.

R6CHquvOokymB1
Ilustracja przedstawiająca schemat recyklingu tworzyw sztucznych, po lewej stronie żółtym kolorem oznaczony jest recykling materiałowy, po prawej kolorem fioletowym recykling chemiczny lub surowcowy. Recykling materiałowy. Zaprezentowano łańcuch prowadzący od huty szkła do konsumentów. 1. Rafineria. 2. Tworzywo PET. 3. Transport. 4. Napełnienie. 5. Dystrybucja. 6. Handel. 7. Konsumenci. Dalej przedstawiono postepowanie ekologiczne. 1. Segregacja, rysunek przedstawiający żółty kosz na śmieci do recyklingu tworzyw sztucznych. 2. Kruszenie, rysunek przedstawiający  częściowo pokruszone butelki. 3. Mycie, rysunek przedstawiający pojemnik w kształcie walca, nad nim butelka. 4. Obróbka cieplna, rysunek przedstawiający piec. 5. Formowanie, rysunek przedstawiający rurkę, którą rozprowadzana jest masa do form znajdujących się poniżej. 6. Nowy produkt, rysunek przedstawiający trzy butelki. Recykling chemiczny lub surowcowy. Zaprezentowano łańcuch prowadzący od drzewa do konsumentów. 1. Drzewo od niego strzałka do papieru. 2. Ropa od niej strzałka do polimerów. 3. Boksyt od niego strzałka do aluminium. 4. Produkcja kartonów. 5. Napełnianie. 6. Dystrybucja. 7. Handel. 8. Konsumenci. Dalej przedstawiono postepowanie ekologiczne. 1. Segregacja, rysunek przedstawiający kosz na śmieci do recyklingu. 2.A. Separacja, rysunek przedstawiający arkusze materiału. 3.A. Obróbka, rysunek przedstawiający koła zębate i arkusze materiału. 4.A. Nowy produkt, rysunek przedstawiający rolkę materiału. 2.B. Obróbka, rysunek przedstawiający koła zębate oraz pokruszony między nimi materiał. 3.B. Nowy produkt, rysunek przedstawiający ułożone na sobie arkusze materiału.
Recykling tworzyw sztucznych
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
  1. Recykling tworzyw sztucznych – recykling, który może przebiegać na dwa sposoby:

    • bez zmiany struktury chemicznej (recykling materiałowy), co polega na rozdrobnieniu odpadów w celu uzyskania regranulatu lub recyklatu, spełniającego określone wymagania jakościowe; poddawane są mu najczęściej butelki oraz folie opakowaniowe;

    • ze zmianą struktury chemicznej (recykling chemiczny/surowcowy), co polega na degradacji tworzywa do związków niskocząsteczkowych lub do związków wyjściowych (oraz ich pochodnych).

R1672oCVczV30
Recykling puszek aluminiowych
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
  1. Recykling puszek aluminiowych – opakowania aluminiowe, będące najcenniejszym surowcem wtórnym w odpadach komunalnych, nie generują dodatkowych kosztów i nie trzeba dopłacać do ich przetwarzania.

Ciekawostka

Upcykling – przetwarzanie odpadu, które pozwala otrzymać przedmiot o większej wartości niż rzecz przetworzona.

bg‑gray1

Segregacja odpadów

1

Przeznaczenie pojemnika

Wrzucaj:

Nie wrzucaj:

Szkło

RFmD3GHp3cvS0
Pojemnik na szkło
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych);

- szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów;

- szkła okularowego;

- szkła żaroodpornego;

- zniczy z zawartością wosku;

- żarówek i świetlówek;

- reflektorów;

- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;

- luster;

- szyb okiennych i zbrojonych;

- monitorów i lamp telewizyjnych;

- termometrów i strzykawek.

Papier

R1JcPyx8xjLpH
Pojemnik na papier
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą);

- katalogi, ulotki, prospekty;

- gazety i czasopisma;

- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;

- zeszyty i książki;

- papier pakowy;

- torby i worki papierowe.

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;

- papieru lakierowanego i powleczonego folią;

- zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego papieru;

- kartonów po mleku i napojach;

- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;

- tapet;

- pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych;

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych;

- ubrań.

Tworzywa sztuczne i metal

RXRjBW1UmcNV0
Pojemnik na metal i tworzywa sztuczne
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;

- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych;

- plastikowe opakowania po produktach spożywczych;

- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach);

- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.;

- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie;

- aluminiowe puszki po napojach i sokach;

- puszki po konserwach;

- folię aluminiową;

- metale kolorowe;

- kapsle, zakrętki od słoików.

- butelek i pojemników z zawartością;

- plastikowych zabawek;

- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych;

- opakowań po olejach silnikowych;

- części samochodowych;

- zużytych baterii i akumulatorów;

- puszek i pojemników po farbach i lakierach;

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady roślinne

RAsmAx9WJOTtx
Pojemnik na bioodpady
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.);

- gałęzie drzew i krzewów;

- skoszoną trawę, liście, kwiaty;

- trociny i korę drzew;

- niezaimpregnowane drewno;

- resztki jedzenia.

- kości zwierząt;

- oleju jadalnego;

- odchodów zwierząt;

- popiołu z węgla kamiennego;

- leków;

- drewna impregnowanego;

- płyt wiórowych i pilśniowych MDF;

- ziemi i kamieni;

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady zmieszane

RwhE2iRrMEPTc
Pojemnik na odpady zmieszane
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

wszystko, co nie podlega segregacji.

odpadów niebezpiecznych.

Tabela 1. Lista odpadów, które powinny zostać poddane selektywnej zbiórce, oraz przykłady tych, których nie wolno umieszczać w pojemnikach na odpady sortowane. Źródło: Ministerstwo Klimatu https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac.

R1N6tS4oxbxo51
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
bg‑pink

Podchwytliwe odpady

RK9oIYKFR9wlN1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
bg‑pink

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

R1NLJYYubvqYZ1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
bg‑turquoise

Gdy chcesz zrobić więcej robiąc mniej: od less waste do zero waste

Less waste oraz zero waste, czyli w dosłownym tłumaczeniu „mniej śmieci/marnowania” oraz  „brak śmieci/marnowania” to kolejne poziomy ekologicznego stylu życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska.

Wiele czynności, które wykonujemy, wynika z wygody, a czasem po prostu z przyzwyczajenia. Kupując plastikową reklamówkę, nie myślimy o milionach ton odpadów na składowiskach, a raczej o tym, co zrobimy na obiad. Żyjąc w stylu zero waste, nie zapominasz o własnej torbie na zakupy. Trzymasz w niej wielorazowe pojemniki, w które zapakujesz ser, fasolę czy kiszoną kapustę; na warzywa i owoce masz przygotowane samodzielnie uszyte materiałowe woreczki; kanapki do szkoły i pracy pakujesz w woskowijkę, a wodę czy kawę na mieście pijesz wyłącznie ze swojego kubka.

bg‑gray1

Zasada 3R

Nabywanie nawyków, które są wyrazem troski o naszą planetę, nie musi być trudne. Na początek warto zapamiętać tzw. Zasadę 3RZasada 3RZasadę 3R, zwaną po polsku również zasadą 3U. Składają się na nią trzy proekologiczne zalecenia: reduce (unikaj), reuse (używaj ponownie) i recycle (utylizuj). Metoda ta w sposób przyjazny pozwala na prowadzenie bardziej korzystnego dla środowiska stylu życia.

bg‑gray1

Zasada 6R

Zero waste opiera się na Zasadzie 6RZasada 6RZasadzie 6R, która poszerza wspomnianą Zasadę 3R o zbiór kilku dodatkowych zasad umożliwiających maks. wyeliminowanie produkcji śmieci:

Rqml6rLNbmTtM1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
bg‑turquoise

Oznaczenia na produktach

Ciekawostka
RsyEKwv3R33rM1
Logo certyfikatu Blue Angel, The German Ecolabel obowiązujące od 2018 roku (wersja angielska).
Źródło: Publicgarden GmbH, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.

Blue Angel (Niebieski Anioł) to najbardziej znany na świecie i jednocześnie najstarszy certyfikat. Stanowi standard dla usług i produktów, które są przyjazne dla środowiska naturalnego, promuje konsumpcję świadomą ekologicznie.

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktów w sklepie oraz jak przygotować się do segregacji odpadów? Na etykietach znajduje się wiele cennych danych dotyczących użytkowania przedmiotu. Znajdziemy na nich informacje, które mówią nam, z czego takie opakowanie zostało wyprodukowane i co możemy z nim zrobić, gdy stanie się już niepotrzebne. Zwykle te informacje są podane w postaci znaków graficznych.

Symbol

Znaczenie

RQy46St3RG9yR
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Nadaje się do recyklingu

RGUZcs9XxWWMP
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Zielony punkt

Ten symbol oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

R12B9sMw7TBze
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Do ponownego wykorzystania

Opakowania po wykorzystaniu nie stają się odpadem. Projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu.

R1Mm3LH2GD4Xy
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Politereftalan etylenu – PET

RhSeLMstSKfH0
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Polietylen dużej gęstości – PEHD, HDPE

R1QGOKy47irfv
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Polichlorek winylu – PVC

RL4uY7nGPYxRg
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Polietylen małej gęstości – LDPE, PELD

R10SDq3ySTHYh
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Polipropylen – PP

R11MAVE7Tfqap
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Polistyren – PS

R4VWCPri7qGxf
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aluminium – ALU

R92zV7MivwmQu
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Dbaj o czystość

Znak przypomina o tym, by opakowanie po zużytym produkcie wyrzucić do kosza, a nie np. do lasu. Często jest mylnie traktowany jako równoważny z następującym symbolem: „nadaje się do recyklingu”.

RyT4icKhSSQnq
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przekreślony kontener

Zwykle występuje na sprzętach elektronicznych, RTV i AGD. Oznacza on, że po zużyciu produktu nie wolno wyrzucić go do kosza razem z innymi odpadami, tylko należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci.

R1Z6yjT7IMI9Y
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zawartość w opakowaniu surowca wtórnegosurowce wtórnesurowca wtórnego

W podanym przykładzie, 65% materiałów użytych do produkcji danego opakowania pochodzi z recyklingu.

1
Ciekawostka

Za produktem z napisem „eko” czy „bio” na etykiecie nie zawsze kryje się produkt przyjazny dla środowiska lub opakowanie, które jest np. biodegradowalne. Niektóre firmy świadomie wprowadzają konsumentów w błąd. Mechanizm ten określany jest słowem greenwashing, zaś potocznie mówi się na nie „ekościema”, zielone kłamstwo czy zielone mydlenie oczu.

Słownik

surowce wtórne
surowce wtórne

odpady i wszelkie zużyte produkty nadające się do dalszego przekształcania

Strategia Plastikowa
Strategia Plastikowa

przyjęta w styczniu 2018 r. przez Unię Europejską strategia, której nadrzędnym celem jest poszukiwanie innych niż plastik materiałów na opakowania i odpowiedzialne zarządzanie plastkiem poprzez zwiększenie stopnia recyklingu; strategia ta zakłada wcielenie w życie planu recyklingu wszystkich dostępnych na unijnym rynku opakowań plastikowych do 2030 r.

Zasada 3R
Zasada 3R

3R to z jęz. ang.: reduce, reuse, recycle, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: „unikaj”, „użyj ponownie”, „utylizuj”; zasada ta dotyczy trzech podstawowych reguł proekologicznego stylu życia

Zasada 6R
Zasada 6R

6R to z jęz. ang.: reduce, reuse, repair, refuse, rot, recycle, co w tłumaczeniu oznacza: „redukuj”, „używaj ponownie”, „naprawiaj”, „odmawiaj”, „kompostuj”, „poddawaj recyklingowi”; zasada ta promuje korzystny dla środowiska styl życia i traktowanie odpadów

Bibliografia

https://biotechnologia.pl/kosmetologia/strategia-plastikowa-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-moze-ulzyc-naszej-planecie,19044 (dostęp: 01.07.2021).

plasticseurope.org – https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/2403-tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym Raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym” (dostęp: 01.07.2021).

ellenmacarthurfoundation.org – https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications (dostęp: 01.07.2021).

zero‑waste.pl – http://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/ (dostęp: 01.07.2021).

naszesmieci.mos.gov.pl – https://naszesmieci.mos.gov.pl/ (dostęp: 01.07.2021).

odpady.net.pl – https://odpady.net.pl/2020/05/17/aluminiowe-puszki-napojowe-liderem-recyklingu-w-polsce/ (dostęp: 01.07.2021).

prawo.sejm.gov.pl – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf (dostęp: 01.07.2021).