Warto przeczytać

Wartość energetyczna żywności to ilość energii w danym produkcie, jaką organizm może przyswoić przez trawienie. Zwykle podaje się wartość energetyczną produktu o masie 100 g.

Energia jest wielkością fizyczną, którą można zmierzyć, a jej wartość wyraża się w różnych jednostkach. Jedną z jednostek, którą fizycy posługiwali się kilkadziesiąt lat temu jest kaloriakaloriakaloria. Wyszła już z użytku w fizyce czy chemii, ale nadal używa się tej jednostki w odniesieniu do energii zawartej w pożywieniu. Warto podkreślić, że choć w mowie potocznej często mówimy o kaloriachkaloriakaloriach zawartych w produktach spożywczych, to w rzeczywistości chodzi tu o kilokalorie (1 kcal = 1000 cal). Obecnie oficjalnie używaną jednostką energii jest dżul (J), jednak wartość energetyczna produktów żywnościowych może być wyrażana w kilokaloriach (kcal) lub kilodżulach (kJ).

1 kcal to równowartość 4,184 kJ.

Z punktu widzenia fizyki wartość energetyczna żywności to ciepło, które wydziela się w procesie spalania, czyli utleniania składników pożywienia. Główne składniki produktów żywnościowych to białka, węglowodany i tłuszcze. Wartość energetyczna każdego z tych składników została wyznaczona doświadczalnie. Służy do tego bomba kalorymetryczna, czyli mały piec zanurzony w wodzie wypełniającej kalorymetr. W urządzeniu tym spala się badaną substancję i mierzy ilość wydzielonego przy tym ciepła.

Na podstawie badań w bombie kalorymetrycznej wyznaczono energię spalania 1 grama składników odżywczych. Wynosi ona dla

  • białka: 5,65 kcal

  • tłuszczu: 9,45 kcal

  • węglowodanów: 4,15 kcal

Podane wartości to tak zwana wartość energetyczna brutto. Rzeczywista wartość energetyczna pożywienia jest nieco mniejsza, gdyż organizm nie jest w stanie strawić i wykorzystać całkowicie wszystkich związków organicznych.

Obecnie przyjmuje się, że składniki odżywcze dostarczają organizmowi następujących ilości energii:

  • 1 g białka: 4 kcal

  • 1 g tłuszczu: 9 kcal

  • 1 g węglowodanów: 4 kcal

  • 1 g alkoholu: 7 kcal

  • 1 g błonnika: 2 kcal

Zwróć uwagę na wysoką wartość energetyczną tłuszczu i niewiele mniejszą alkoholu.

Aby obliczyć wartość energetyczną produktu, należy znać jego skład: ilości białka, węglowodanów i tłuszczów. Skład gotowych produktów producent ma obowiązek podać na etykiecie. Natomiast skład takich produktów, jak na przykład jabłko czy ziemniaki, możemy znaleźć w tabelach publikowanych przez Instytut Żywności i Żywienia lub inne instytucje naukowe.

Na przykład, ptasie mleczko w 100 g zawiera 22 g tłuszczu, 57 g węglowodanów i 2,8 g białka. Jaka jest wartość energetyczna 100 g tego deseru? Tłuszcz zawiera 22g9kcal/g=198kcal, węglowodany 57g4kcal/g=228kcal i białko 2,8g4kcal/g=11,2kcal. Po dodaniu tych wartości otrzymujemy 437,2 kcal. A jaka jest wartość energetyczna jednej kostki ptasiego mleczka o masie 10,6 g? Po pomnożeniu 437,2 kcal przez 10,6g100g=0,106 otrzymamy 46 kcal.

R16NiJmW4rVOm
Rys. 1. Wartość energetyczna 100 g ptasiego mleczka wynosi 437 kcal

A jaka jest wartość energetyczna jabłka? W 100 g jabłek znajduje się średnio 0,4 g białka, 0,4 g tłuszczu i 12,1 g węglowodanów. Wartość energetyczna wynosi więc:

0,4g4kcal/g+0,4g9kcal/g+12,1g4kcal/g=53,6kcal

Średnie jabłko ma masę około 180 - 200 g, więc jego wartość energetyczna wynosi około 100 kcal.

ReBdT2cuPMfi0
Rys. 2. Wartość energetyczna 100 g jabłek wynosi 54 kcal

A co z lodami, które podobno mają własności odchudzające? Producent podaje, że 100 g lodów czekoladowych ma wartość energetyczną 1036 kJ co odpowiada 247,6 kcal. Obliczmy, jaką energię zużywa organizm, gdy zjedzone lody roztapiają się i zwiększają swą temperaturę do temperatury ciała, czyli 36°C. Aby obliczyć energię Q1 pobraną przez 0,1 kg lodów podczas topnienia, należy pomnożyć masę lodów przez ciepło topnienia lodu równe 333 kJ/kg:

Q1=0,1kg333kJ/kg=33,3kJ

Woda powstała ze stopionego lodu ma temperaturę 0°C. Podczas zwiększania temperatury do 36°C pobiera od otoczenia energię Q2 równą iloczynowi masy, ciepła właściwego wody, które wynosi 4,2kJkgK oraz różnicy temperatur 36 K:

Q2=0,1kg4,2kJkgK36K=15,12kJ

Czyli energia, którą organizm musi dostarczyć na stopienie i ogrzanie lodów wynosi:

Q1+Q2=33,3kJ+15,12kJ=48,42kJ

48,42 kJ to 48,424,184kcal12kcal

Niestety, lody nie pomogą w odchudzaniu, bo zaledwie niecałe 5% wartości energetycznej spożytych lodów będzie zużyte na ich stopienie i ogrzanie. Podsumowanie naszych rachunków pokazuje Rys. 3.

RiN0v9U0TGRmk
Rys. 3. Wielkie rozczarowanie łakomczuchów…

Słowniczek

Kaloria
Kaloria

(ang.: calorie), (łac.: calor – ciepło) historyczna jednostka ciepła definiowana jako ciepło potrzebne do ogrzania 1 g wody o 1°C.