Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Naprawiam fortepiany i pianina

AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin - Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin 311945

1

Przewodnik dla nauczyciela

Spis treści

Spis treści

 1. Cele i efekty kształceniaCele i efekty kształcenia

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik budowy i strojenia fortepianów i pianinWskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik budowy i strojenia fortepianów i pianin

 4. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Cele i efekty kształcenia

E‑materiał przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin (symbol cyfrowy zawodu 311945) dla kwalifikacji: AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin oraz AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin.

E‑materiał wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin:

 • renowacja i naprawa elementów i podzespołów fortepianów i pianin;

 • regulacja zespołów i podzespołów fortepianów i pianin;

 • organizowanie, kontrolowanie procesów budowy nowych i renowacji używanych fortepianów i pianin;

 • określanie zastosowania narzędzi, przyborów, maszyn i urządzeń do poszczególnych czynności.

E‑materiał wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin:

 • regulacja mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin.

Wspiera osiąganie wybranego kształcenia z jednostki efektów kształcenia:

AUD.03.4. Wytwarzanie i naprawa zespołów i podzespołów fortepianów i pianin

3) wymienia techniki naprawczo‑renowacyjne zespołów i podzespołów fortepianów i pianin;

AUD.03.6. Regulacja zespołów i podzespołów fortepianów i pianin

1) reguluje zespoły i podzespoły fortepianów i pianin: ramy żeliwnej z naciągiem strun, obudowy, klawiatury, mechanizmu oraz urządzenia pedałowego;

AUD.03.7. Naprawa zespołów i podzespołów fortepianów i pianin

1) ocenia stan techniczny fortepianów i pianin;
2) ustala uszkodzenia poszczególnych zespołów i podzespołów fortepianów i pianin;

AUD.03.8. Renowacja fortepianów i pianin

3) wykonuje renowację mechanizmów, klawiatury i urządzenia pedałowego fortepianów i pianin;

AUD.04.4. Regulacja mechanizmów, klawiatury i zespołów fortepianów i pianin

1) reguluje klawiaturę, urządzenie pedałowe, mechanizm fortepianowy i pianinowy.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

 1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału, w tym: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

 1. Materiały multimedialne

Materiał zawiera multimedia, które pomogą Ci w przyswojeniu wiedzy. Należą do nich:

Prezentują czynności, które są wykonywane podczas pracy podejmowanej przez technika budowy i strojenia fortepianów oraz pianin, a także wyjaśniają zagadnienia związane z naprawą fortepianów i pianin. Sekwencje filmowe umożliwiają Ci ćwiczenia w wirtualnej rzeczywistości, czyli np. wykonywanie wirtualnych czynności zawodowych, które z powodu trudnej dostępności warsztatu lub miejsca pracy, kosztów albo niebezpiecznych warunków nie mogą być wykonywane w rzeczywistości.

Prezentuje listę najczęściej występujących usterek w pianinie i fortepianie. Plansza interaktywna pozwoli Ci zmapować i pogrupować najczęściej występujące usterki eksploatacyjne i uszkodzenia elementów: zespołów, podzespołów i części fortepianów i pianin, dodatkowo przypisując im lokalizację na rysunku każdego z tych instrumentów.

Pozwala na zapoznanie się z wybranymi ilustracjami, które przedstawiają rozmaite tematy naprawcze.

To narzędzie kreatywno‑sprawdzające, którego zadaniem jest pobudzenie Twojej inicjatywy oraz skłonienie Cię do analitycznego myślenie. Mapa myśli, pod postacią różnych kart, przedstawia rozmaite usterki pojawiające się w trakcie eksploatacji fortepianów i pianin oraz sposoby ich naprawy.

 1. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDOh0tkfpOInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych pojęć związanych z naprawą fortepianów i pianin;

 • Słownik pojęćDUE4h1kzUSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale;

 • Przewodnik dla nauczycielaD1DronpXNPrzewodnik dla nauczyciela obejmuje sugestie dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej;

 • Przewodnik dla uczącego sięD11tm4ABfPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki;

 • Netografia i bibliografiaDlVRvNlaHNetografia i bibliografia stanowią listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał;

 • Instrukcja użytkowaniaD18ImpL9gInstrukcja użytkowania objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik budowy i strojenia fortepianów i pianin

Zawarte w e‑materiale zasoby multimedialne są nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, które znacząco wspomagają kształcenie zawodowe. Poniżej przedstawiono propozycje wykorzystania każdego multimedium podczas zajęć, a także podczas samodzielnej pracy uczniów poza zajęciami.

Praca uczniów podczas zajęć

1. Sekwencje filmowe - Naprawa usterek pianin i fortepianów

Praca całego zespołu klasowego, praca w grupach

Metoda projektu. Na początku nauczyciel inicjuje krótką dyskusję na temat naprawy fortepianów i pianin. Zdaje uczniom pytania o to, jak wyobrażają sobie podstawowe usterki i sposoby ich naprawiania. Uczniowie zapisują swoje pomysły na tablicy. Następnie cała klasa ogląda sekwencje filmowe Naprawa usterek pianin i fortepianów. Następnie nauczyciel dzieli klasę na dziesięć grup, z których każda losuje dla siebie jeden tematów. Nauczyciel przeprowadza losowanie za pomocą karteczek, na których wypisano następujące propozycje tematów:

 • luzy poprzeczne klawiszy pianin;

 • luz na klawiaturze pianina;

 • zacinające się młotki;

 • chody boczne młotków;

 • słaba repetycja;

 • zerwanie tasiemki przeciwchwytnika;

 • wady pedałów moderatora, forte i piano;

 • luzy boczne popychaczy dźwigni bocznych;

 • rozregulowany chwyt chwytnika;

 • zerwana struna.

Czas na zrealizowanie projektu to minimum dwa tygodnie. Uczniowie w zespołach mogą tworzyć mapy myśli, schematy, notatki, notatki graficzne. Jeśli posiadają takie umiejętności, mogą tworzyć filmiki, komiksy, rysunki poglądowe. Ostatecznie, korzystając ze swojej pracy w zespołach, a także zasobów internetowych, uczniowie wspólnie tworzą projekt instrukcji dotyczącej napraw pianin i fortepianów. Efekty swojej pracy, zarówno zespołowej, jak i całej klasy, prezentują w internecie. Przy podziale klasy na zespoły należy wziąć pod uwagę, aby były one zróżnicowane pod względem możliwości uczniów i sposobów uczenia się; w takiej sytuacji uczniowie zdolni mogą służyć pomocą osobom z trudnościami w nauce (tutoring rówieśniczy).

2. Plansza interaktywna Naprawiam fortepiany i pianina - najczęściej spotykane usterki eksploatacyjne pianina i fortepianu

Praca indywidualna i całego zespołu klasowego

Uczniowie zapoznają się z zawartością planszy interaktywnej i przygotowują po dwa pytania do ogólnoklasowego quizu na ten temat. Jedno z pytań musi dotyczyć usterek fortepianu a drugie usterek pianina. Propozycje są zbierane do urny i weryfikowane przez chętną/wybraną osobę w celu usunięcia powtarzających się pytań. Ustalane są reguły gry:

 • obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy;

 • za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 2 punkty;

 • za poprawienie osoby, która udzieliła błędnej odpowiedzi, uczestnik otrzymuje 1 punkt;

 • punktację zliczają trzy osoby wybrane do komisji skrutacyjnej.

Rozpoczyna się quiz: chętna/wybrana osoba lub nauczyciel odczytuje pytania, a uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi. Gra kończy się po wyznaczonym czasie lub po wyczerpaniu puli pytań. Osoby, które otrzymały największą liczbę punktów mogą zostać nagrodzone ocenami za aktywność.

3. Galeria zdjęć Usterki fortepianów i pianin

Praca w grupach

Uczniowie indywidualnie zapoznają się z materiałem zaprezentowanym w galerii zdjęć.

Nauczyciel prosi uczniów o połączenie się w pary, a następnie rozdaje parom kartki z pytaniami. Informuje, że zadaniem par będzie rozwiązanie quizu na temat zagadnień związanych z naprawą fortepianów i pianin. Uczniowie mogą poszukiwać odpowiedzi na pytania w e‑materiale lub innych źródłach internetowych.

Pięć par, które najszybciej poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania, zostanie nagrodzonych pozytywną oceną z aktywności.

Przykładowa lista pytań:

 • do czego służy klej syntetyczny kontaktowy?

 • z czego zrobiona jest nakładka białych klawiszy?

 • co odpowiada za powrót młotka do stanu spoczynku po uderzeniu w chóry strun?

 • do czego potrzebny jest liniał, podczas naprawy fortepianu?

 • do czego używamy lampki spirytusowej podczas naprawiania fortepianów i pianin?

4. Mapa myśli Napraw to!

Praca w grupach i praca indywidualna

Uczniowie zapoznają się z mapą myśli Napraw to! i materiałami dotyczącymi usterek pianin i fortepianów. Następnie nauczyciel dobiera uczniów w grupy, a każda z nich ma za zadanie znalezienia w internecie informacji na temat przydzielonych zagadnień:

 • gr. 1 – podstawowe narzędzia używane do naprawy fortepianów i pianin;

 • gr. 2 – usterki związane ze strunami;

 • gr. 3 – usterki związane z dźwignią główną i mechanizmem młoteczkowym;

 • gr. 4 – usterki związane z pedałem forte, moderatorem i pedałem piano.

Po wyznaczonym czasie uczniowie przedstawiają rezultaty swojej pracy. Następnie na podstawie poleceń od 1‑4. wykonują ilustrowaną instrukcję lub plakat dotyczący naprawy konkretnych usterek. Wyniki, publikują na ZPE.

Praca uczniów poza zajęciami

1. Sekwencje filmowe - Naprawa usterek pianin i fortepianów

Praca indywidualna i całego zespołu klasowego

Lekcja odwrócona. Uczniowie zapoznają się przed zajęciami z informacjami zawartymi w sekwencjach filmowych i przygotowują notatki, które będą pomocne w dyskusji na temat kolejności wykonywanych czynności podczas naprawiania usterek (np. moderatora i pedału forte), usterek dźwigni głównej itp. Podczas dyskusji uczniowie przedstawiają swoje spostrzeżenia. W ten sposób porządkują wiedzę zdobytą samodzielnie, poszerzają ją i weryfikują. Mogą ją też wykorzystać w trakcie zajęć praktycznych.

2. Plansza interaktywna Naprawiam fortepiany i pianina - najczęściej spotykane usterki eksploatacyjne pianina i fortepianu

Praca w grupach

Lekcja odwrócona. Przed zajęciami uczniowie zostają podzieleni na cztery grupy. Zadaniem każdej grupy jest zapoznanie się z wszystkimi informacjami zawartymi w planszy oraz przygotowanie po trzy pytania i odpowiedzi do każdego z przydzielonych zagadnień:

gr. I – usterki związane z pedałem forte, moderatorem i pedałem piano;

gr. II – usterki związane ze strunami;

gr. III – usterki związane z dźwignią główną i mechanizmem młoteczkowym;

gr. IV – narzędzia używane do naprawy fortepianów i pianin.

Na początku zajęć zespoły przekazują listę pytań i odpowiedzi nauczycielowi, a odrębne kartki z pytaniami wrzucają do urny. Uczniowie wspólnie ustalają reguły gry, np.:

 • obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy;

 • zespoły nie odpowiadają na przygotowane przez siebie pytania;

 • grupa, która prawidłowo odpowie na pytanie otrzymuje 2 pkt;

 • grupa, która przygotowała pytanie i umieściła na liście prawidłową odpowiedź – 1 pkt, jeśli odpowiedź jest błędna – 0 pkt;

 • przejęcie pytania i udzielenie prawidłowej odpowiedzi przez inny zespół – 1 pkt;

 • limit czasu na udzielenie odpowiedzi 1 min.

Rozpoczyna się gra i trwa aż do wyczerpania puli pytań lub ustalonego czasu. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

3. Galeria zdjęć Usterki fortepianów i pianin

Uczniowie zapoznają się z galerią zdjęć. Na jej podstawie tworzą maksymalnie syntetyczną, subiektywną listę niezbędnych elementów i kroków, które powinni uwzględnić przy planowanej naprawie pianina i fortepianu. Lista może mieć dowolną formę, ważne jednak, by była uporządkowana zgodnie ze swoim praktycznym przeznaczeniem (np. według kolejności działań, według przyjętych priorytetów).

4. Mapa myśli Napraw to!

Praca indywidualna

Uczeń samodzielnie analizuje dokumentację zawartą w materiałach pomocniczych i na jej podstawie uzupełnia mapę myśli.

5. Interaktywne materiały sprawdzające

Są to ćwiczenia przewidziane do samodzielnego rozwiązania przez uczniów. Nauczyciel może jednak wprowadzić pracę w parach lub elementy oceny koleżeńskiej, która polega na tym, że po rozwiązaniu zadań uczniowie konsultują odpowiedzi z osobą z ławki. Można też zastosować indywidualne rozwiązywanie zadań i wspólne omówienie odpowiedzi przez cały zespół klasowy, kiedy rozwiązania są wyświetlane na tablicy multimedialnej. W każdym z tych wariantów uczeń powinien móc skorzystać z pomocy nauczyciela i uzyskać od niego informację zwrotną.

Indywidualizacja pracy z uczniami, w tym z uczniami ze SPE

Dzięki e‑materiałom możliwe jest zindywidualizowanie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Jest to istotnie nie tylko ze względu na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), ale również uczniów zdolnych. Odtwarzanie każdego e‑materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Ułatwia to dostęp do wiedzy i pozwala na zlikwidowanie niektórych barier społecznych i komunikacyjnych, a także umożliwia wyrównywanie szans w procesie nauczania‑uczenia się.

Ponadto nauczyciel może też dostosować pracę z każdym zasobem do indywidualnych potrzeb uczniów. Film edukacyjny i film instruktażowy (tutorial), e‑book i program ćwiczeniowy:

 • uczniowie słabosłyszący mogą skorzystać z napisów do filmu;

 • podczas pracy metodą jigsaw i przy podziale klasy na grupy należy wziąć pod uwagę, aby zespoły były zróżnicowane pod względem możliwości uczniów i sposobów uczenia się; w takiej sytuacji uczniowie zdolni mogą służyć pomocą osobom z trudnościami w nauce (tutoring rówieśniczy);

 • uczniowie z zaburzeniami zachowania oraz uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą zapoznawać się z filmem stopniowo (np. według wyznaczonego przez nauczyciela planu: I część filmu + zadania, II część filmu + zadania itd.), w celu zminimalizowania ryzyka dekoncentracji i demotywacji;

 • w trakcie pracy metodą projektu należy zwrócić uwagę, aby odpowiednio wykorzystać indywidualne uzdolnienia uczniów, np. plastyczne, językowe, organizacyjne;

 • uczniowie zdolni mogą pełnić funkcję liderów zespołów i pomagać uczniom słabszym.

Przydatne linki do stron internetowych:

Przydatna bibliografia:

 • Borski M., Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane, Wyższa Szkoła Humanitas, 2017.

 • Jurkiewicz P., Rola B., Model pracy z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim, w: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, Wyd. Naczelnik Wydziału Potrzeb Edukacyjnych, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

 • Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.

 • Smith D. D., Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki T.1., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Wydawnictwo APS, 2009.

 • Zabłocki K.J., Upośledzenie umysłowe. Wybrane zagadnienia edukacji i terapii, Płock 2003.

 • Żuraw H., Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wyd. akademickie Żak, Warszawa 2008.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych e‑materiałów platformy zpe.gov.pl.

System operacyjny:
 • Windows 7 lub nowszy;

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:
 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:
 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści