Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych – Technik Optyk 325302

bg‑blue

Przewodnik dla uczącego się

4

Spis treści

1

Struktura e‑materiału

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. E‑materiał „Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych” składa się z pięciu materiałów multimedialnych.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceD1GdZIs3yInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w e‑materiale.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDmJxQarMDSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaDD0kuhUPKPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięD97vYPLNJPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD5nOd9nh5Netografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDpFLadW7xInstrukcja użytkowania objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Jak korzystać z e‑materiału?

E materiał służy do pracy zarówno w warunkach szkolnych, jak i domowych. Podczas samodzielnej pracy z niniejszym e materiałem możesz wykorzystać zawarte w nim multimedia do rozwiązania różnorodnych problemów i zadań, a także do przygotowania się do egzaminu zawodowego.

Film edukacyjny „Dobór soczewek korekcyjnych i wykonywanie okularów”

Zapoznaj się z filmem edukacyjnym. Następnie przygotuj notatkę na temat poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w pracy optyka. Wybierz dogodną dla ciebie formę notowania: w zeszycie lub w One Note.

Film instruktażowy „Zastosowanie wideocentratora do precyzyjnego doboru okularów”

Obejrzyj film instruktażowy, a następnie sporządź wykres przedstawiający schemat obsługi wideocentratora. Przedstaw go nauczycielowi na jednej z lekcji.

Atlas interaktywny „Wyposażenie pracowni wykonywania i napraw pomocy wzrokowych”

Obejrzyj atlas. Następnie przygotuj na kartce lub w dowolnym programie graficznym mapę myśli przedstawiającą wybrany element z atlasu interaktywnego. Na mapie powinny się znaleźć następujące elementy: nazwa elementu oraz jego zdjęcie lub rysunek, zastosowanie.

E‑book „Urządzenia do wykonywania i naprawy okularów”

Uważnie przyjrzyj się treści e‑booka, a następnie sporządź notatkę do e‑materiału w dowolnej formie: wykresu, tabelki, ciągłego tekstu, prezentacji multimedialnej.

Film instruktażowy - tutorial „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów”

Obejrzyj film instruktażowy, a następnie stwórz instrukcję naprawy okularów - naprawy zausznika oprawy okularowej z fleksem. Postaraj się uwzględnić w niej wszystkie etapy pracy optyka ukazane w tutorialu „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów”.

Interaktywne materiały sprawdzające

Każdy z materiałów multimedialnych jest powiązany z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami: wykonaj je, aby sprawdzić swoją wiedzę po uważnym zapoznaniu się z multimedium. Możesz także najpierw zaznajomić się kolejno ze wszystkimi materiałami multimedialnymi i dopiero później wykonać wszystkie ćwiczenia. Ponadto każde ćwiczenie zawiera informację zwrotną, dzięki której będziesz wiedzieć, co już wiesz, a co należy jeszcze uzupełnić.

Słownik

Zawiera wszystkie trudniejsze pojęcia występujące w e‑materiale. Dzięki niemu w prosty sposób możesz uzupełnić wiedzę o nowe zagadnienia, a także lepiej zrozumieć informacje zawarte w multimediach.

Netografia i bibliografia

Warto patrzeć szerzej i zapoznać się ze źródłami, na podstawie których przygotowano ten e‑materiał. Znajdziesz je w zakładce Netografia i bibliografia. Dzięki nim będziesz pogłębiać i doskonalić wiedzę.

Na co zwrócić uwagę?

 1. Na głównej stronie e‑materiału znajdziesz zakładki z materiałami multimedialnymi. Możesz korzystać z tych materiałów, otwierając poszczególne zakładki; oglądać, przeglądać, zatrzymywać, a także ponownie uruchamiać dowolną ilość razy. Dodatkowo, każdy z materiałów multimedialnych zawiera połączone z nimi ćwiczenia, które możesz wykonać, aby sprawdzić swoją wiedzę zaraz po uważnym zapoznaniu się z danym multimedium lub przenieść się do interaktywnych materiałów sprawdzających i wykonać różnego rodzaju ćwiczenia weryfikujące stan Twojej wiedzy po zapoznaniu się z całością e materiału. Ćwiczenia oraz testy dadzą Ci informację zwrotną na temat zdobytej wiedzy i możliwości ponownego wykonania ćwiczeń. Na koniec możesz zapoznać się z przypisaną netografią i bibliografią, które mogą być wyjściem dla Ciebie do dalszego własnego doskonalenia się.

 2. Najpierw przejrzyj cały e‑materiał i zastanów się, co z tego materiału jest według Ciebie najważniejsze, co przede wszystkim masz opanować. Nie wiesz tego? Dopytaj nauczyciela. Szukaj czegoś, co Cię zainteresuje i skupi Twoją uwagę. Zapisz to jako ważne i dodaj do planu uczenia się (warto go zrobić).

 3. Spróbuj opracować mapę mentalną całego e‑materiału, którego chcesz się nauczyć. Pamiętaj o swoich preferencjach dotyczących stylów uczenia się. Jeśli wolisz wyzwania, zacznij od materiałów sprawdzających, a potem zdobywaj informacje z innych źródeł w tym e‑materiale.

 4. Dopytuj siebie, dlaczego coś jest w tym, a nie innym miejscu - dociekaj i szukaj odpowiedzi na pytania w e‑materiale lub, jeśli nie znajdziesz w nim, w Internecie. Takie pytania pomagają znaleźć ciekawostki w każdym temacie.

 5. Naukę podziel na fragmenty. Po przeczytaniu jednego zagadnienia opowiedz własnymi słowami głośno czego się nauczyłeś lub o czym był materiał. Wyobrażaj sobie, że jesteś na egzaminie. Stań i mów na głos wyobrażając sobie, że jesteś na scenie lub na egzaminie.

 6. Bardzo ważne jest, aby w czasie uczenia się robić sobie przerwy. Zrób sobie herbatę, wyjrzyj przez okno, przeciągnij się, odetchnij głęboko, ale ... nie zaglądaj wtedy do smartfona lub nie szukaj czegoś w Internecie. To ma być pauza od bodźców, a nie informacje dla mózgu. Zatem smartfon na bok podczas uczenia się. Nawet wyciszony zabiera Ci uwagę. A czas przeznaczony na naukę tracisz na przełączanie się (nawet mentalne) między źródłami wiedzy o świecie i rozpraszaczami.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

RpkRsAdCIjBSx
(Uzupełnij).