Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Naprawy i remonty maszyn, urządzeń i silników okrętowych

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 
– technik mechanik okrętowy 315105

bg‑blue

Przewodnik dla uczącego się

4

Spis treści

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Jak korzystać z e‑materiałuJak korzystać z e‑materiału

Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Zasób „Awarie oraz naprawy urządzeń i maszyn okrętowych”DJ6OX1Pje„Awarie oraz naprawy urządzeń i maszyn okrętowych” jest galerią zdjęć, która za ukazuje awarie urządzeń i maszyn okrętowych oraz ich naprawy.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDoWyPZQebInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w e‑materiale.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDilSUs94VSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD1FQdc2OgPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięDJqEGcbWoPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD1H8YvYaaNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaD1FHS5XfsInstrukcja użytkowania objaśnia działanie materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Jak korzystać z e‑materiału

Opracowane w tym e‑materiale multimedia, interaktywne materiały sprawdzające i słownik pojęć mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz do pracy w zawodzie technik mechanik okrętowy.

W skład multimediów wchodzi galeria zdjęć. Przybliża ona informacje na temat napraw i remontów maszyn, urządzeń i silników okrętowych. Dzięki niej będziesz wiedzieć, jak wyglądają najpowszechniejsze awarie urządzeń i maszyn okrętowych oraz w jaki sposób należy przeprowadzić ich naprawę lub wymianę. Galeria umożliwi Ci zdobycie konkretnej wiedzy na przykładach zdjęć i grafik awarii i uszkodzeń. Na jej podstawie możesz przygotować notatkę wizualną, możesz opisać w niej wybrane 2‑3 awarie, do każdej z nich dopisać 3‑4 słowa kluczowe, a także narysować (ew. wydrukować) symbol/schemat danej naprawy. Możesz też przygotować plakat, na którym narysujesz dużą oś i zaznaczysz na niej różne sposoby napraw urządzeń. Przygotowując się do stworzenia notatki, zajrzyj do bibliografii i netografii, w których znajdziesz wskazania dodatkowych materiałów.

Interaktywne materiały sprawdzające umożliwiają samodzielne sprawdzenie poziomu wiedzy oraz przyswojenia informacji zawartych w multimediach. Ponadto każde ćwiczenie posiada informację zwrotną, dzięki której będziesz wiedzieć, co już wiesz, a co należy jeszcze uzupełnić. Zadania te możesz wykonywać także w parze z kolegą lub koleżanką i zapisywać, co sprawiło Wam największą trudność, a potem wspólnie możecie omówić te zagadnienia i poszukać wskazówek w galerii zdjęć lub w słowniku.

słowniku pojęć dla e‑materiału zawarte są wszystkie trudniejsze pojęcia występujące w e‑materiale. Dzięki niemu w prosty sposób możesz uzupełnić wiedzę o nowe zagadnienia, a także lepiej zrozumieć informacje zawarte w multimediach. Jeżeli któreś z zagadnień wyjątkowo Cię zainteresuje, możesz stworzyć dodatkowe, bardziej szczegółowe hasła do słownika, staną się dodatkowym elementem Twojej notatki. Gdyby omawiane zagadnienia wydawały Ci się skomplikowane, postaraj się mieć zawsze otwarty w tle słownik i zaglądać do niego w razie potrzeby.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści