Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Organizacja czasu wolnego w gospodarstwie agroturystycznym

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205

Przewodnik dla uczącego się

Spis treści

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 2. Jak korzystać z e‑materiału?Jak korzystać z e‑materiału?

 3. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał złożony jest z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera uporządkowane i powiązane ze sobą tematycznie elementy składowe.

1.1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, tak aby użytkownik w prosty sposób zapoznał się z zawartością materiału, czyli z odniesieniami do podstawy programowej, zakresem tematycznym oraz opisem budowy e‑materiału.

1.2. Materiał multimedialny

Materiał zawiera multimedia, które pomogą Ci w przyswojeniu wiedzy. Należą do nich:

przedstawiająca obsługę turystyczną na różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznego. Multimedium to pozwala na odbieranie doznań związanych z wykonywaniem zadań zawodowych z zakresu obsługi turystycznej w gospodarstwie agroturystycznym za pomocą obrazu i dźwięku. Użytkownik aktywnie uczestniczy w wirtualnej rzeczywistości, w której porusza się po różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznego i wykonuje część obsługi turystycznej.

który w graficzny, ustrukturyzowany sposób prezentuje informacje na temat różnorodnych produktów turystycznych oraz rodzajów turystyki na obszarach wiejskich.

1.3. Obudowa dydaktyczna
 • Interaktywne materiały sprawdzająceDXB4QvdQHInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych pojęć związanych z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego;

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDQmr0Lu61Słownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale;

 • Przewodnik dla nauczycielaDhvwQCHEgPrzewodnik dla nauczyciela obejmuje sugestie dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej;

 • Przewodnik dla uczącego sięDMOxAcMd6Przewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki;

 • Bibliografia i netografiaD3CWSYoZNBibliografia i netografia stanowią listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał;

 • Instrukcja użytkowaniaDq0KHlwWbInstrukcja użytkowania objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Jak korzystać z e‑materiału?

 • Podczas pracy z niniejszym e‑materiałem możesz wykorzystać zawarte w nim multimedia do rozwiązania różnorodnych problemów i zadań, a także do przygotowania się do egzaminu zawodowego.

 • Wyobraź sobie, że organizujesz czas wolny w gospodarstwie agroturystycznym dla różnych grup agroturystów, np. rodzin z dziećmi, seniorów, grupy dorosłych. Korzystając z materiałów multimedialnych, przedstaw działania, które podejmiesz w pierwszej kolejności z uzasadnieniem właśnie takiego trybu działań.

 • Zapoznaj się z zadaniami, które wiążą się z organizacją czasu wolnego w gospodarstwie agroturystycznym dla różnych grup agroturystów. Spróbuj przypisać propozycje spędzania wolnego czasu  uwzględniając potrzeby i możliwości uczestników imprezy turystycznej, np. grupy dorosłych na trzydniowym wyjeździe integracyjnym w gospodarstwie agroturystycznym nad jeziorem. Odpowiedz na pytanie, czy wymienione propozycje spędzania wolnego czasu można zaproponować także innym agroturystom. Zastanów się nad tym, uwzględniając potrzeby i możliwości uczestników oraz np. porę roku.

 • Materiały multimedialne zawierają najistotniejsze informacje dotyczące czynności zawodowych wykonywanych przez technika turystyki na obszarach wiejskich; omawiają obsługę turystyczną na różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznego, pozwalają na odbieranie doznań związanych z wykonywaniem zadań zawodowych z zakresu obsługi turystycznej w gospodarstwie agroturystycznym za pomocą obrazu i dźwięku. Możesz aktywnie uczestniczyć w wirtualnej rzeczywistości, w której poruszasz się po różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznego i wykonujesz część obsługi turystycznej. Ponadto plansza interaktywna dotycząca produktów turystycznych i rodzajów turystyki na obszarach wiejskich, w graficzny i uporządkowany sposób prezentuje informacje na temat różnorodnych produktów turystycznych oraz rodzajów turystyki na obszarach wiejskich. Wykorzystanie multimediów pozwoli Ci nauczyć się, jak rozwiązywać pojawiające się problemy i uczyć się poprzez analizowanie konkretnych przypadków.

 • Powinieneś zapoznać się z treścią dostępnych materiałów multimedialnych. Na ich podstawie możesz opracować listę zagadnień, które rozumiesz w stopniu wystarczającym oraz tych, które powinieneś pogłębić, korzystając z dostępnych źródeł.

 • Obsługa: strona główna e‑materiału zawiera zakładki z aktywnymi materiałami multimedialnymi. Możesz wchodzić w poszczególne zakładki, aby skorzystać z materiałów – możesz oglądać, przeglądać, zatrzymywać, ponownie uruchamiać lub czytać informacje zawarte w zakładce. Dodatkowo każdy z materiałów multimedialnych zawiera połączone ćwiczenia, które możesz wykonać, aby sprawdzić, czy przyswoiłeś sobie wiedzę z każdego multimedium.

 • Po zapoznaniu się z wszystkimi przypisanymi materiałami, możesz przenieść się do interaktywnych materiałów sprawdzających – i dokonać sprawdzenia stanu Twojej wiedzy z danego zakresu e‑materiału. Ćwiczenia dadzą Ci informację zwrotną na temat zdobytej wiedzy oraz możliwość ponownego wykonania ćwiczeń. Na koniec możesz zapoznać się z przypisaną netografią i bibliografią, która może być dla Ciebie punktem wyjścia do dalszego doskonalenia się.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych e‑materiałów platformy zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy;

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompaty‑bilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szero‑kość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

R4m3iGkiJPoYx
(Uzupełnij).