Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Własności czworokątów

RD9UrZidMBCnw1
Animacja
A
Ćwiczenie 1
RMrkeSHhy0wfS1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Rysunek przedstawia czworokąty.

R1Qu9heLD3t6f1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Które z  nich są

 1. trapezami

 2. trapezami równoramiennymi

 3. trapezami prostokątnymi

B
Ćwiczenie 3
RFsfkXZDke5Yf1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4
Ri78RIxS58jIh1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 5
Ran2ImNMa3NqK1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 6

Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Suma miar kątów wewnętrznych każdego czworokąta wynosi

R11lXkg7MOf29
static
iA1QepTWvL_d5e295
A
Ćwiczenie 7
Rj37836JUkyzy1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 8

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RnZVZx76hUKwE
static
B
Ćwiczenie 9

Na rysunku dany jest czworokąt ABCD, w którym przekątne przecinają się w punkcie S. Przekątna AC tego czworokąta ma długość 6 cm. Ustaw wierzchołki BD tak, aby czworokąt ABCD był

 1. równoległobokiem, który nie jest prostokątem

 2. prostokątem, który nie jest kwadratem

 3. rombem, który nie jest kwadratem

 4. kwadratem

  R159uutbA2f8O1
  "1. Animacja pokazuje czworokąt A B C D, w którym poprowadzone są przekątne AC i BD. Zmieniając położenie punktów B i D, należy tak ustawić odcinek BD, aby: był on drugą przekątną równoległoboku A B C D, który nie jest prostokątem
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.

A
Ćwiczenie 10

Jeden z kątów równoległoboku ma miarę 35°. Podaj miary pozostałych kątów tego równoległoboku.

A
Ćwiczenie 11

Jeden z kątów trapezu równoramiennego ma miarę 50°. Podaj miary pozostałych kątów tego trapezu.

A
Ćwiczenie 12

Jeden z kątów trapezu prostokątnego ma miarę 118°. Podaj miary pozostałych kątów tego trapezu.

B
Ćwiczenie 13

Wielokąt ABCDEF zbudowany jest z dwóch jednakowych równoległoboków. Podaj miary kątów tego wielokąta.

R1OUID1V2oDRN1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 14

Przekątne prostokąta ABCD przecinają się w punkcie P pod kątem 136°. Oblicz miary kątów trójkąta BPC.

RVEaeGZfeCEgI1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 15

Narysuj dowolny kwadrat, a następnie dorysuj na zewnątrz kwadratu cztery trójkąty równoboczne tak, aby każdy bok kwadratu był równocześnie bokiem jednego z trójkątów.

 1. Podaj nazwę wielokąta utworzonego przez kwadrat i wszystkie trójkąty.

 2. Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych utworzonego wielokąta.