Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R4vZV1uTlSTWk1
Animacja
Proporcja
Definicja: Proporcja

Równość postaci ab=cd dla b0 i d0 nazywamy proporcją.
Wyrazy ad nazywają się skrajnymi, a wyrazy bc środkowymi.

Zapamiętaj!

W proporcji iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych, czyli:
jeśli

ab= cd,

to

ad=bc
R1LQdDduxgn7u1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iEEWiRRJBO_d5e215
classicmobile
Ćwiczenie 1

Wybierz proporcje ułożone z liczb 3, 4, 12, 16.

Rd9tQSQUlHY9F
static
A
Ćwiczenie 2

W  miejsce kropek wstaw symbol = lub .

 1. 1,2:30,4:1

 2. 1:70,3:2,8

 3. 4,822410

 4. 312152435

A
Ćwiczenie 3

W  miejsce kropek wstaw taką liczbę, aby otrzymać proporcję.

 1. 34= 12

 2. 14= 0,5

 3. 8= 21,6

 4. 5= 251

 5. 2,57,5= 1

 6. 3= 2,63,9

B
Ćwiczenie 4

Rozwiąż równanie.

 1. x2 = x-15

 2. 2x-13= 0,52

 3. 3(x-1)4= 2x+12

 4. 32-3x= -24x

 5. 0,33x= 0,21-x

 6. -4x+1-2= 1,5x+13

classicmobile
Ćwiczenie 5

Niewiadomy wyraz proporcji: 212:a=134:3 wynosi

R1B3ICD2AfyTN
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

W klasie 1a jest 36 uczniów. Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 13. Ilu chłopców jest w klasie 1a ?

R15aBnVU270WK
static
iEEWiRRJBO_d5e524
classicmobile
Ćwiczenie 7

Jeden banan waży 0,15 kg. Ile takich bananów waży 1,95 kg ?

R1HD0J7dPEVAX
static
A
Ćwiczenie 8

Jeśli do pewnej liczby naturalnej dodatniej dodamy trzy i otrzymaną sumę podzielimy przez tę liczbę, to uzyskamy 2,5. Jaka to liczba?

A
Ćwiczenie 9

Stosunek wagi ciała Krysi do wagi ciała Marysi wynosi 54. Krysia jest cięższa o 5 kg od Marysi. Ile waży każda z dziewczynek?

A
Ćwiczenie 10

Dwa duże jabłka ważą średnio około 35 dag. Ile dużych jabłek waży 2,1 kg?

A
Ćwiczenie 11

Janek miał 7,80 zł, za które kupił w sklepie pewną ilość lizaków. Gdyby kupił o 2 lizaki mniej, to musiałby zapłacić 5,20 zł. Ile lizaków kupił Janek? Ile kosztował jeden lizak?