Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R4vZV1uTlSTWk1
Animacja
Proporcja
Definicja: Proporcja

Równość postaci ab=cd dla b0 i d0 nazywamy proporcją.
Wyrazy ad nazywają się skrajnymi, a wyrazy bc środkowymi.

Zapamiętaj!

W proporcji iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych, czyli:
jeśli

ab= cd,

to

ad=bc
R1LQdDduxgn7u1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iEEWiRRJBO_d5e215
classicmobile
Ćwiczenie 1

Wybierz proporcje ułożone z liczb 3, 4, 12, 16.

Rd9tQSQUlHY9F
static
A
Ćwiczenie 2

W  miejsce kropek wstaw symbol = lub .

 1. 1,2:30,4:1

 2. 1:70,3:2,8

 3. 4,822410

 4. 312152435

A
Ćwiczenie 3

W  miejsce kropek wstaw taką liczbę, aby otrzymać proporcję.

 1. 34= 12

 2. 14= 0,5

 3. 8= 21,6

 4. 5= 251

 5. 2,57,5= 1

 6. 3= 2,63,9

B
Ćwiczenie 4

Rozwiąż równanie.

 1. x2 = x-15

 2. 2x-13= 0,52

 3. 3(x-1)4= 2x+12

 4. 32-3x= -24x

 5. 0,33x= 0,21-x

 6. -4x+1-2= 1,5x+13

classicmobile
Ćwiczenie 5

Niewiadomy wyraz proporcji: 212:a=134:3 wynosi

R1B3ICD2AfyTN
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

W klasie 1a jest 36 uczniów. Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 13. Ilu chłopców jest w klasie 1a ?

R15aBnVU270WK
static
iEEWiRRJBO_d5e524
classicmobile
Ćwiczenie 7

Jeden banan waży 0,15 kg. Ile takich bananów waży 1,95 kg ?

R1HD0J7dPEVAX
static
A
Ćwiczenie 8

Jeśli do pewnej liczby naturalnej dodatniej dodamy trzy i otrzymaną sumę podzielimy przez tę liczbę, to uzyskamy 2,5. Jaka to liczba?

A
Ćwiczenie 9

Stosunek wagi ciała Krysi do wagi ciała Marysi wynosi 54. Krysia jest cięższa o 5 kg od Marysi. Ile waży każda z dziewczynek?

A
Ćwiczenie 10

Dwa duże jabłka ważą średnio około 35 dag. Ile dużych jabłek waży 2,1 kg?

A
Ćwiczenie 11

Janek miał 7,80 zł, za które kupił w sklepie pewną ilość lizaków. Gdyby kupił o 2 lizaki mniej, to musiałby zapłacić 5,20 zł. Ile lizaków kupił Janek? Ile kosztował jeden lizak?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida