Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Przykład 1
R14FJCkGL0YmR1
Przykład 2
R1dYy3MKpD5wN1
Stosunek dwóch wielkości
Definicja: Stosunek dwóch wielkości

Stosunkiem dwóch wielkości nazywamy iloraz odpowiadających sobie wartości tych wielkości. Zapisuje się go zwykle w postaci ilorazu liczb naturalnych.

ihT1qU9ddo_d5e190
A
Ćwiczenie 1

Dane są odcinki ab o podanych długościach. Oblicz stosunek długości odcinków ab.

  1. a=2 dmb=15 cm

  2. a=15 mmb=2 cm

  3. a=1,5 mb=35 dm

  4. a=0,5 mb=25 mm

A
Ćwiczenie 2
R1794XZHhjKXl1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3
RaSJQVzaKBsOL1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4

Liczbę 39 podziel na dwa składniki, których stosunek jest równy 4:9.

A
Ćwiczenie 5

Cukierki sprzedawane są w sklepie w dwóch opakowaniach: 2,5 kg w cenie 45 zł za opakowanie lub 1,5 kg w cenie 30 zł za opakowanie. Które opakowanie cukierków ma korzystniejszą cenę za kilogram?

classicmobile
Ćwiczenie 6

Wstążkę o długości 30 metrów podzielono na dwie części w stosunku 2:3. Krótsza część ma długość

R15qTKRnm1IWV
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Stosunek dwóch liczb wynosi 2:3, a ich różnica to 2. Te liczby to

Rlm89gQxt5frn
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Paczka sera waży 1,5 kg, a paczka masła 25 dag. Stosunek wagi paczki masła do wagi paczki sera jest równy

RnN7aCAnizdWh
static
ihT1qU9ddo_d5e520
A
Ćwiczenie 9

W worku jest pewna liczba piłek białych i czerwonych. Stosunek liczby białych piłek do czerwonych wynosi 4:7. Jaki jest stosunek czerwonych piłek do wszystkich piłek znajdujących się w worku?

A
Ćwiczenie 10

Antek podzielił się z bratem cukierkami. W jakim stosunku podzielił cukierki, jeżeli jego część stanowiła 47 wszystkich cukierków?

A
Ćwiczenie 11

Pan Nowak spłacił już 0,6 kredytu zaciągniętego w banku na wakacyjny wyjazd.

  1. Jaki jest stosunek kwoty, którą musi jeszcze spłacić pan Nowak, do kwoty już spłaconej?

  2. Jaki jest stosunek kwoty, którą musi jeszcze spłacić pan Nowak, do całkowitej kwoty kredytu?

A
Ćwiczenie 12

Boki równoległoboku pozostają w stosunku 3:8, a jego obwód wynosi 66 cm. Oblicz długości boków tego równoległoboku.

A
Ćwiczenie 13

Oblicz długości boków prostokąta, jeżeli pozostają one w stosunku 12:17, a różnica długości tych boków wynosi 10 cm.

A
Ćwiczenie 14

Stosunek wagi opakowania ciastek czekoladowych do wagi opakowania ciastek waniliowych wynosi 4:5. Ile waży opakowanie ciastek waniliowych, jeżeli opakowanie ciastek czekoladowych waży 35 dag?

A
Ćwiczenie 15

Czekoladę składającą się z 24 jednakowych kostek mama podzieliła na dwie części w stosunku 3:5. Większą część podarowała Kasi, która następnie podzieliła swoją część w stosunku 1:2. Większą część swojego kawałka postanowiła podarować koleżance. Ile kostek czekolady zostało Kasi?

B
Ćwiczenie 16

Suma dwóch liczb wynosi 823, a ich różnica 2. Oblicz stosunek większej liczby do mniejszej.

B
Ćwiczenie 17

Wyznacz długości boków trójkąta o obwodzie 67 cm, jeżeli stosunek długości tych boków jest równy 213:134 :112 .

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida