Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
A
Ćwiczenie 1
R1RzA7ZTux7Xx
zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 2
RDNvUEM3vdezF1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3

Rozwiąż równanie.

 1. 3a=1,2

 2. -2x=12

 3. -34z=1,5

 4. 314v=1

 5. -2,84x=0

 6. -513p=225

A
Ćwiczenie 4
R1O54FH76TqvA1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 5

Rozwiąż równanie.

 1. 3+y=-2y

 2. a-1=5a-1

 3. 2x-35=x+1

 4. 23x+5=13

 5. -34+14t=1,5

 6. -0,4z+2,7=115z

A
Ćwiczenie 6
Rx82qIjVeBwOk1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 7
RzbjUW99v53P2
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 8
Ro2SKy8L371uC1
Testowanie funkcjonalności
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 9
R1JUbSFKBPRC21
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 10
R1Tx7Hb7CTsgs1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R1MDJWRAgVGp7
Które równanie nie ma rozwiązania? Możliwe odpowiedzi: 1. 2x-3=2(x+3), 2. 2x+5=3x+5, 3. 12(x+4)=x-2(3+14x), 4. 3x-2x+1=x-3
Ćwiczenie 12
R1PgcgqA8ixnM
Które równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań? Możliwe odpowiedzi: 1. 3x+2-1=3x+5, 2. 1-3x=12x+3(x+12), 3. 2+x=12(2x+4), 4. 13x+1=3(19x+1)
iAiquKi1vA_d5e538
A
Ćwiczenie 13
R12yRxWJbpK2E1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 14
RzBraduIU9l5H
Równanie 2x=2x Możliwe odpowiedzi: 1. jest sprzeczne, 2. ma jedno rozwiązanie, 3. jest tożsamościowe, 4. nie ma rozwiązania
Ćwiczenie 15
R1ZrL5T1UcuwZ
Wybierz równanie, które nie jest równoważne pozostałym równaniom. Możliwe odpowiedzi: 1. 2x+4=2, 2. 2x+1=-1, 3. 2x=6, 4. 4x=-4
Ćwiczenie 16
Rd8T8YObhqVJE
Równanie -x+1-x-1=x-x-1-x spełnia liczba Możliwe odpowiedzi: 1. 0, 2. 1, 3. 2, 4. 3
A
Ćwiczenie 17

Rozwiąż równania.

 1. 3x-1-x+2=5

 2. 2x-x-1=3+3(x-2)

 3. -2x-1+2x=3-(x-1)

 4. 124x-2-2x+1=5x+2(2x-1)

 5. -x-1+23x-1=-2x+5

 6. -31-x-5x+2=-2x+1

A
Ćwiczenie 18

Rozwiąż równania.

 1. x+13+2x5=2

 2. x2+x3+x4=1

 3. 2x-32+x=x+13

 4. 3x-17-x-22=0

 5. x-13-x+14=x

 6. x+12-2x3=x-1-x5

B
Ćwiczenie 19

Rozwiąż równania.

 1. x+12+3x=14+2(x-1)

 2. 3x-12=x+15-2(x-1)

 3. x-2x-13=12-3(x+2)

 4. x2+113-x3=13(x+12)

 5. 115x-213x-2=2x-23(25-x)

 6. 3-2x-17+2x=1,5x-3-x2

A
Ćwiczenie 20

Zapisz i rozwiąż równanie opisujące sytuację przedstawioną na rysunku.

R1QNFxPJ7sqtR1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 21

Zapisz i rozwiąż równanie.

 1. Średnia arytmetyczna liczb xx+4 jest równa 10.

 2. Liczba 25 jest pięć razy większa od podwojonej liczby x.

 3. Liczby: o 3 większa od połowy x2 razy mniejsza od 2x+1 są równe.

C
Ćwiczenie 22

Wyznacz wszystkie wartości a, dla których rozwiązaniem równania 2x+1+4+a·x=18-2x jest liczba całkowita.

C
Ćwiczenie 23

Jakie wyrażenie należy wstawić w miejsce v, aby równanie miało nieskończenie wiele rozwiązań?

-23(2x-v-1]=-3[-2-x+2v-2]+2[3v-1+x]+1