Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
RpvsJdKP8ctPz1

Rozmowa, czyli jak wymieniać myśli za pomocą słów

zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kiedy pytasz kolegów, czy odrobili pracę domową, wymieniasz uwagi z mamą na temat oglądanego filmu albo opowiadasz młodszemu bratu o koloniach, na które pojedziesz w wakacje, to po prostu rozmawiacie. Jaką formą wypowiedzi jest rozmowa? Poznaj ją nieco lepiej!

Ćwiczenie 1

Obejrzyjcie film z recytacją wiersza Stanisława Grabowskiego pt. „Rysunek”. Zwróćcie uwagę na to, kto z kim rozmawia w tym wierszu.

RvYOV1Ys8lcbU
Wiersz Stanisława Grabowskiego czyta Elżbieta Golińska Wiersz Stanisława Grabowskiego czyta Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
Ćwiczenie 2

Pomyślcie, dlaczego rodzic zaproponował synowi dorysowanie drzewa, gniazda i przyjaciela.

  • Pracujcie w trzyosobowych grupach. Przygotujcie trzy kartki. Na każdej z nich zapiszcie pytania.

I kartka: Dlaczego drzewo?

II kartka: Dlaczego gniazdo?

III kartka: Dlaczego przyjaciel?

  • Każdy uczestnik grupy pisze odpowiedź na losowo wybranej kartce.

  • Przekazujcie sobie kartki i dopisujcie odpowiedzi na wszystkie trzy pytania, tak aby wszyscy mogli się pisemnie wypowiedzieć. Na każdej kartce powinny być zanotowane trzy argumenty.

  • Przedstawcie innym grupom efekty swojej pracy. Które argumenty przekonują was najbardziej?

Ćwiczenie 3

Utwórzcie łańcuch skojarzeń zaczynający się od słowa „gniazdo”. Każdy następny wyraz lub związek wyrazowy powinien się kojarzyć z poprzednim. Zapiszcie skojarzenia na tablicy i porozmawiajcie o nich, np. „gniazdo” – „gniazdo rodzinne” – …

1
Ćwiczenie 4
RbncPky1amDCS1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Znajdź w tekście wiersza i zaznacz kolorem wyraz z wykrzyknikiem. Odpowiedz na pytania:

  • Jaką funkcję pełni tu wykrzyknik?

  • Jakie uczucia podkreśla?

Przeczytaj wyraz z wykrzyknikiem z odpowiednią intonacją.

RysunekStanisław Grabowski
Stanisław Grabowski Rysunek

– Co robisz, synku?
– Rysuję ptaka.
Oto dziób,
skrzydła,
łapki.
Skończyłem!

– Nie kończ.
Rysuj dalej.
Narysuj mu drzewo,
Narysuj mu gniazdo,
Narysuj mu przyjaciela.

tuPWfWDKvI_00000_BIB_001Stanisław Grabowski, Rysunek, [w:] tegoż, Wierszyki na cały rok, Warszawa 2002, s. 104.
Ćwiczenie 6

Przeczytajcie wiersz Stanisława Grabowskiego z podziałem na role. Jak nazywa się taka forma wypowiedzi, w której osoby prowadzą rozmowę?

1
Ćwiczenie 7
Rro6fhYlPwkJC1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 8
R11PAavlPPT5u1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9

Ułóż dialog z koleżanką lub kolegą, w którym pisemnie porozmawiacie o swoich miejscach zamieszkania. Pracujcie na zmianę, np. jedna osoba pisze:

– Przyjeżdża do mnie kuzynka z Londynu. Co powinnam jej u nas pokazać?

Druga osoba:

– Pokaż jej naszą szkołę.

Sprawdźcie poprawność ortograficzną i interpunkcyjną swoich dialogów. Przeczytajcie je na forum klasy.